Over Samen Veilig

“Kijkje in de spiegel in Amersfoort”

Gepubliceerd op 09 september 2017 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht.

Samen Veilig Midden Nederland is een lerende organisatie. Onze medewerkers volgen na- en bijscholingen, reflecteren op het eigen handelen in methodische leerbijeenkomsten en tijdens zogeheten spiegelbijeenkomsten luisteren zij naar en leren zij van de feedback van cliënten.

Aanbod Juridische ondersteuning voor lokale teams

Gepubliceerd op 07 september 2017 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht, Trainingsaanbod.

Regelmatig worden de juristen van Samen Veilig Midden-Nederland rechtstreeks of via medewerkers SAVE benaderd met juridische vragen vanuit buurt- en wijkteams van gemeenten.

Tips bij scheidende ouders

Gepubliceerd op 06 september 2017 in Over Samen Veilig.

Jeugdigen hebben veel te verliezen bij een scheiding van hun ouders. Denk aan een vaste plaats om te wonen, slapen en leven, een gevoel van basisveiligheid of het voorbeeld van in harmonie leven. Bij een complexe scheiding neemt het risico op grotere verliezen toe.

Samen werken aan een samenwerking die werkt

Gepubliceerd op 30 augustus 2017 in Over Samen Veilig.

Samenwerking is de spil van het nieuwe jeugdzorgstelsel en is een belangrijke pijler van de werkwijze SAVE. Maar hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? We gaan hierover in gesprek met Jolanda Tramper, medewerker bij het Wijkteam Vathorst/Hooglanderveen in Amersfoort.

Werkwijze SAVE onder de loep

Gepubliceerd op 22 juni 2017 in Achtergrond, Over Samen Veilig.

In september 2016 is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jacqueline Bosker (projectleider van het onderzoek) over de resultaten en inzichten tot nu toe.

Jaarbericht 2016

Gepubliceerd op 13 juni 2017 in Over Samen Veilig.

2016 was het tweede transitiejaar. Samen Veilig bevindt zich nog volop in het transformatieproces naar zijn opdracht en rol in het nieuwe stelsel. In 2016 hebben we, net als in 2015, met onze SAVE-partners gewerkt aan verdere inhoudelijke vernieuwing en het vergroten van onze effectiviteit. De doorontwikkeling en inbedding van de SAVE-werkwijze binnen Samen Veilig en de samenwerking met het lokale veld en andere ketenpartners stonden hoog op de agenda zowel voor de gebiedsgerichte SAVE-teams als voor Veilig Thuis Utrecht.

Expertisecentrum: deskundigheidsbevordering op maat

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Over Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Het Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland is dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
We gaan in gesprek met Marion Rusius, hoofd Expertisecentrum en Harmke Bergenhenegouwen, senior staf Gedragswetenschapper over het centrum en het aanbod.

Voorlichting over ons werk

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht.

Als je je als professional zorgen maakt over kinderen, volwassenen of ouderen kun je tegen vragen aanlopen.

Cedeo-erkenning voor Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Gepubliceerd op 01 mei 2017 in Over Samen Veilig.

Het Expertisecentrum heeft opnieuw de Cedeo-erkenning gekregen voor het trainingsaanbod.

Veelgestelde vragen over het melden van zorgen: waar kunt u terecht?

Gepubliceerd op 15 maart 2017 in Over Samen Veilig.

Als u zich zorgen maakt om iemand uit uw omgeving of iemand waar u in uw werk mee te maken heeft of krijgt, dan is het goed om dit kenbaar te maken, advies te vragen of een melding te doen. Waar kunt u dan terecht? Wie meldt waar en wat is nu het verschil tussen Veilig Thuis en de SAVE-teams? Hierover blijken in de praktijk vragen te zijn die we hier graag beantwoorden.