Samen Veilig

Werkbezoek adviseur Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Gepubliceerd op 29 januari 2018 in Samen Veilig.

Op woensdag 24 januari jl. bracht Pien Zaaijer, adviseur Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, een werkbezoek aan Samen Veilig Midden-Nederland.

Bestuurder Tanno Klijn maakt plaats voor piepjonge baas

Gepubliceerd op 26 januari 2018 in Samen Veilig.

De jonge VMBO-leerlinge Radia (14) hoefde op donderdag 25 januari niet naar school. In plaats daarvan werd zij opgehaald door bestuurder Tanno Klijn. Zij had het voor één dag voor het zeggen bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Aanbod voorlichting: tekst & uitleg bij ons werk

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Senada Nikocevic werkt als medewerker SAVE bij de vestiging in Nieuwegein. Daarnaast is zij coördinator van de Voorlichtingspoule van Samen Veilig Midden-Nederland. De Voorlichtingspoule bestaat uit ongeveer tien personen. Zij geven presentaties op scholen, kinderdagverblijven, aan gemeenten en aan die organisaties die meer willen weten over Samen Veilig Midden-Nederland. Graag maken wij kennis met Senada.

Gemeente Rhenen traint medewerkers: “Handen en voeten bij signaleren”

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Vanuit het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland is een training verzorgd voor medewerkers van de gemeente Rhenen. We gaan in gesprek met Ingrid Sloot, beleidsadviseur en aandachtsfunctionaris van de gemeente Rhenen over aanleiding en effect van deze training.

“Nog nooit zo’n eigenwijze puber meegemaakt”

Gepubliceerd op 24 november 2017 in Samen Veilig.

Joyce (17) verzuimt vaak van school. Ze heeft last van astma, buikpijn, is vaak moe en lusteloos, mist regelmatig lessen en komt afspraken niet na. Deze situatie is ontstaan na het overlijden van haar vader, anderhalf jaar geleden. Ondanks gesprekken op school met haar moeder en de leerplichtambtenaar lukt het niet om ervoor te zorgen dat Joyce naar school gaat. Het verzuim blijft aanhouden. Daarom heeft leerplicht een proces-verbaal opgesteld. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de situatie onderzocht en aan de officier van justitie geadviseerd om jeugdreclassering in te zetten.

Geslaagde Themamiddag Meldcode

Gepubliceerd op 23 november 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Op maandag 20 november jl. vond de themamiddag plaats over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Berichtgeving RTV Utrecht

Gepubliceerd op 17 november 2017 in Samen Veilig.

Afgelopen periode heeft RTV Utrecht bericht over een aantal zaken waarbij Samen Veilig Midden-Nederland betrokken is. Helaas kan Samen Veilig niet in detail ingaan op de voorbeelden die zijn aangedragen, vanwege privacy maar ook omdat wij het niet in het belang van kinderen vinden om op de details van onderzoek en behandeling in te gaan. Bovendien zijn niet alle aangehaalde voorbeelden zaken waar Samen Veilig Midden-Nederland bij betrokken was of is.

Natuurlijk kan en wil Samen Veilig in zijn algemeenheid wel wat zeggen over de ingewikkelde zaken waar Veilig Thuis mee te maken krijgt en daarom hebben we in ieder geval een algemene reactie naar RTV Utrecht gestuurd.

Ervaringsdeskundigen over de Meldcode en de SAVE-werkwijze

Gepubliceerd op 08 november 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Op maandag 6 november was het de “Voor de Jeugd Dag”. Een dag waarop alle jeugdzorgprofessionals uit wijkteams, consultatiebureaus, jeugdbescherming en gemeenten én cliënten elkaar konden ontmoeten in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het thema van de dag was 'dichtbij'.

Toolkit Aanpak Huiselijk Geweld

Gepubliceerd op 01 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van o.a. gemeenten heeft Veilig Thuis Utrecht een toolkit Aanpak Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze toolkit is in de maand november onder gemeenten verspreid.

“Kijkje in de spiegel in Amersfoort”

Gepubliceerd op 09 september 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Samen Veilig Midden Nederland is een lerende organisatie. Onze medewerkers volgen na- en bijscholingen, reflecteren op het eigen handelen in methodische leerbijeenkomsten en tijdens zogeheten spiegelbijeenkomsten luisteren zij naar en leren zij van de feedback van cliënten.