Registratie Verwijsindex Utrecht

Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis Utrecht registreren alle cliënten uit de provincie Utrecht in de verwijsindex.
Hoe werkt de verwijsindex?

De verwijsindex is een hulpmiddel om de verschillende hulpverleners en andere professionals die u begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen zij beter samenwerken.  Dit systeem wordt gebruikt voor cliënten die woonachtig zijn in de regio Midden-Nederland. Cliënten woonachtig in de provincie Flevoland krijgen niet te maken met registratie in de verwijsindex.

Registratie

Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis Utrecht registreren naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer (BSN) van cliënten woonachtig in de provincie Utrecht in de verwijsindex. Ook registreren wij de naam en het mailadres van de medewerker(s) met wie u te maken heeft en de datum van de registratie. In de verwijsindex staat nooit wat er aan de hand is.

U merkt pas iets als u met een tweede hulpverlener in aanraking komt. De betrokken hulpverleners zien dan een ‘match’ in het systeem en nemen contact met u als ouder(s) of jeugdige op. De hulpverlener zal vertellen dat hij contact gaat opnemen met de andere hulpverlener(s). En dat ze relevante informatie met elkaar zullen delen. Hierbij zullen ze rekening houden met de privacyregels die voor hen gelden. De hulpverleners delen zo nodig informatie en bespreken wat de best passende hulp is en hoe ze gaan samenwerken. Zo zorgt de verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners. En dat betekent: betere hulp.

Spelregels

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de registratie. Wij doen dit bij voorkeur mondeling, maar soms ontvangt u schriftelijk bericht van ons.
Wij informeren ook de jeugdige, als deze 12 jaar of ouder is. Is uw kind 16 jaar of ouder dan informeren wij alleen de jeugdige.

Na twee jaar wordt de registratie op ‘niet-actief’ gezet, en na vijf jaar worden de niet-actieve registraties uit het systeem verwijderd.

Uw rechten

U heeft als geregistreerde cliënt bepaalde rechten, zoals recht op inzage en een kopie van de gegevens, recht op correctie van de gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en het recht op verzet. U kunt bij uw gemeente opvragen hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Folders Verwijsindex:

Informatie voor jongeren ↓ Download als pdf
Informatie voor ouders ↓ Download als pdf