Handleiding en Toolkit Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van Veilig Thuis organisaties en voor communicatie adviseurs zijn respectievelijk een Handleiding en een Toolkit ontwikkeld door Veilig Thuis Utrecht.

Handleiding Ouderenmishandeling
De handleiding is ontwikkeld door het Expertteam ouderenmishandeling van Veilig Thuis Utrecht. In deze handleiding worden handreikingen gegeven voor een werkwijze inzake ouderenmishandeling. Na een beschrijving van de problematiek, wordt stilgestaan bij de verschillende vormen van ouderenmishandeling. Daarna wordt de werkwijze van Veilig Thuis Utrecht beschreven om vervolgens in te gaan op de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn ten aanzien van het onderwerp ouderenmishandeling. De handleiding eindigt met de juridische maatregelen die mogelijk zijn in geval van ouderenmishandeling. De handleiding is op te vragen via communicatie@samen-veilig.nl.

Toolkit Ouderenmishandeling
Voor de communicatie adviseurs van de 26 gemeenten uit de regio Utrecht en hun lokale teams is een toolkit Ouderenmishandeling ontwikkeld. Deze toolkit is afgelopen maand verspreid. De toolkit biedt een basis die naar eigen inzicht gebruikt en/of aangevuld kan worden om de communicatie rondom dit onderwerp op gang te brengen. Het gaat om artikelen, tweets, foto’s, mogelijkheid van voorlichting etc. Elke gemeenten kan hiermee zelf bepalen op welke manier zij aandacht willen geven aan het onderwerp ouderenmishandeling binnen hun gemeenten. Inmiddels is deze toolkit ook door andere Veilig Thuis organisaties gebruikt en ingezet. De toolkit is op te vragen via communicatie@samen-veilig.nl.