Nieuws

“Kijkje in de spiegel in Amersfoort”

Gepubliceerd op 09 september 2017 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht.

Samen Veilig Midden Nederland is een lerende organisatie. Onze medewerkers volgen na- en bijscholingen, reflecteren op het eigen handelen in methodische leerbijeenkomsten en tijdens zogeheten spiegelbijeenkomsten luisteren zij naar en leren zij van de feedback van cliënten.

Aanbod Juridische ondersteuning voor lokale teams

Gepubliceerd op 07 september 2017 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht, Trainingsaanbod.

Regelmatig worden de juristen van Samen Veilig Midden-Nederland rechtstreeks of via medewerkers SAVE benaderd met juridische vragen vanuit buurt- en wijkteams van gemeenten.

Tips bij scheidende ouders

Gepubliceerd op 06 september 2017 in Over Samen Veilig.

Jeugdigen hebben veel te verliezen bij een scheiding van hun ouders. Denk aan een vaste plaats om te wonen, slapen en leven, een gevoel van basisveiligheid of het voorbeeld van in harmonie leven. Bij een complexe scheiding neemt het risico op grotere verliezen toe.

Samen werken aan een samenwerking die werkt

Gepubliceerd op 30 augustus 2017 in Over Samen Veilig.

Samenwerking is de spil van het nieuwe jeugdzorgstelsel en is een belangrijke pijler van de werkwijze SAVE. Maar hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? We gaan hierover in gesprek met Jolanda Tramper, medewerker bij het Wijkteam Vathorst/Hooglanderveen in Amersfoort.

Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter

Gepubliceerd op 14 juli 2017 in Sector-nieuws.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Werkwijze SAVE onder de loep

Gepubliceerd op 22 juni 2017 in Achtergrond, Over Samen Veilig.

In september 2016 is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jacqueline Bosker (projectleider van het onderzoek) over de resultaten en inzichten tot nu toe.

Handleiding en Toolkit Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Over Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van Veilig Thuis organisaties en voor communicatie adviseurs zijn respectievelijk een Handleiding en een Toolkit ontwikkeld door Veilig Thuis Utrecht.

15 juni 2017: Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Over Veilig Thuis Utrecht.

Vandaag is het de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Jaarlijkse krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland met ouderenmishandeling te maken. Dit is een onderschat probleem en wordt meestal niet of te laat herkend. Vandaar dat hier vandaag wereldwijd aandacht voor wordt gevraagd.

Jaarbericht 2016

Gepubliceerd op 13 juni 2017 in Over Samen Veilig.

2016 was het tweede transitiejaar. Samen Veilig bevindt zich nog volop in het transformatieproces naar zijn opdracht en rol in het nieuwe stelsel. In 2016 hebben we, net als in 2015, met onze SAVE-partners gewerkt aan verdere inhoudelijke vernieuwing en het vergroten van onze effectiviteit. De doorontwikkeling en inbedding van de SAVE-werkwijze binnen Samen Veilig en de samenwerking met het lokale veld en andere ketenpartners stonden hoog op de agenda zowel voor de gebiedsgerichte SAVE-teams als voor Veilig Thuis Utrecht.

Expertisecentrum: deskundigheidsbevordering op maat

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Over Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Het Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland is dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
We gaan in gesprek met Marion Rusius, hoofd Expertisecentrum en Harmke Bergenhenegouwen, senior staf Gedragswetenschapper over het centrum en het aanbod.