Nieuws

Week tegen kindermishandeling vraagt om meer dan aandacht

Gepubliceerd op 01 december 2016 in Over Veilig Thuis Utrecht, Sector-nieuws.

Onlangs vond de Week tegen Kindermishandeling plaats (14 t/m 20 november). Een jaarlijks terugkerend evenement dat om aandacht voor kindermishandeling vraagt. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk!

Geweld stopt nooit vanzelf. Kom in actie in de Week Zonder Geweld.

Gepubliceerd op 22 november 2016 in Archief.

Geweld in huiselijke kring is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45% van de bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld en 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving en stopt alleen door in actie te komen. Een persoon is vaak genoeg. In de Week Zonder Geweld wordt hiervoor aandacht gevraagd.

Stap 2 toetsingskader Veilig Thuis van start

Gepubliceerd op 15 november 2016 in Over Veilig Thuis Utrecht.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen de kwaliteit van de 26 Veilig Thuis organisaties. De inspecties richten zich hierbij in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken, waarbij het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen zwaar weegt.

Aanscherping Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 12 november 2016 in Sector-nieuws.

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

Praten over huiselijk geweld normaliseren

Gepubliceerd op 19 september 2016 in Over Veilig Thuis Utrecht.

In het kader van de Week zonder geweld (21 t/m 27 november) gaan we met Duska Sabljic (preventiemedewerker Veilig Thuis Utrecht) in gesprek over huiselijk geweld en wat we kunnen doen als omstanders en slachtoffers.

Succesvol werkbezoek Van Rijn Veilig Thuis

Gepubliceerd op 09 september 2016 in Over Samen Veilig.

Vrijdag 9 september bracht staatssecretaris Van Rijn een werkbezoek aan Samen Veilig Midden-Nederland in Utrecht om meer inzicht te krijgen in het triageproces van Veilig Thuis Utrecht en Veilig Thuis Noordoost en Midden Gelderland.

Start grootschalig onderzoek: SAVE in woord en daad

Gepubliceerd op 01 september 2016 in Achtergrond, Over Samen Veilig.

In september is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jantine Hemrica (sr. gedragswetenschapper Samen Veilig & opdrachtnemer van het project) over dit project en over wat de verwachtingen zijn van het onderzoek.

Casus: De inzet van de SAVE werkwijze

Gepubliceerd op 28 augustus 2016 in Over Samen Veilig.

In deze casus nemen wij u mee en laten wij zien hoe de SAVE-werkwijze er in de praktijk uit kan zien:
Er is sprake van fors huiselijk geweld waar de kinderen getuige van zijn. De politie neemt contact op met de crisisdienst van Veilig Thuis Utrecht.

Onderzoek naar Intergenerationele overdracht Huiselijk Geweld

Gepubliceerd op 25 augustus 2016 in Over Veilig Thuis Utrecht.

Het onderzoeksinstituut Verwey Jonker voert in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, een onderzoek uit naar de langetermijneffecten van partnergeweld en kindermishandeling voor kinderen. De deelnemers aan dit onderzoek worden onder meer geworven via Veilig Thuis Utrecht.

Pilot Gedeelde informatiepositie in de jeugdzorg

Gepubliceerd op 03 augustus 2016 in Over Samen Veilig.

Bij zowel cliënten als professionals binnen de jeugdzorg bestaat een groeiende behoefte om meer en beter digitaal samen te kunnen werken. Digitale samenwerking tussen cliënten, hun sociale netwerk en hun zorgverleners levert een positieve en cruciale bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg (één gezin, één plan).