Nieuws

Werkwijze SAVE onder de loep

Gepubliceerd op 22 juni 2017 in Achtergrond, Samen Veilig.

In september 2016 is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jacqueline Bosker (projectleider van het onderzoek) over de resultaten en inzichten tot nu toe.

Handleiding en Toolkit Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van Veilig Thuis organisaties en voor communicatie adviseurs zijn respectievelijk een Handleiding en een Toolkit ontwikkeld door Veilig Thuis Utrecht.

15 juni 2017: Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Vandaag is het de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Jaarlijkse krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland met ouderenmishandeling te maken. Dit is een onderschat probleem en wordt meestal niet of te laat herkend. Vandaar dat hier vandaag wereldwijd aandacht voor wordt gevraagd.

Jaarbericht 2016

Gepubliceerd op 13 juni 2017 in Samen Veilig.

2016 was het tweede transitiejaar. Samen Veilig bevindt zich nog volop in het transformatieproces naar zijn opdracht en rol in het nieuwe stelsel. In 2016 hebben we, net als in 2015, met onze SAVE-partners gewerkt aan verdere inhoudelijke vernieuwing en het vergroten van onze effectiviteit. De doorontwikkeling en inbedding van de SAVE-werkwijze binnen Samen Veilig en de samenwerking met het lokale veld en andere ketenpartners stonden hoog op de agenda zowel voor de gebiedsgerichte SAVE-teams als voor Veilig Thuis Utrecht.

Expertisecentrum: deskundigheidsbevordering op maat

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Het Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland is dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
We gaan in gesprek met Marion Rusius, hoofd Expertisecentrum en Harmke Bergenhenegouwen, senior staf Gedragswetenschapper over het centrum en het aanbod.

Voorlichting over ons werk

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Als je je als professional zorgen maakt over kinderen, volwassenen of ouderen kun je tegen vragen aanlopen.

Je ziet het pas als je het gelooft

Gepubliceerd op 31 mei 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

“Ik heb echt op geen enkele wijze doorgehad dat ze misbruik van mijn situatie maakte. Wij kenden elkaar al jaren en maakten regelmatig een praatje in het portiek. Toen ik na een ziekenhuisopname weer thuis kwam en mijn zoon vroeg of er iemand was aan wie wij konden vragen om af en toe een boodschap te doen, was zij de eerste die in mij op kwam. Ik weet nog dat ik mij opgelucht voelde toen mijn zoon het geregeld had, niet wetende dat zij met mijn pinpas ook allemaal eigen boodschappen zou gaan afrekenen”.

Cedeo-erkenning voor Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland

Gepubliceerd op 01 mei 2017 in Samen Veilig.

Het Expertisecentrum heeft opnieuw de Cedeo-erkenning gekregen voor het trainingsaanbod.

Voldoende Veilig Thuis Utrecht

Gepubliceerd op 22 april 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

In januari 2017 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van onder andere Veilig Thuis Utrecht. Zij concluderen in het rapport ‘De kwaliteit van Veilig Thuis Stap 2’ dat Veilig Thuis Utrecht als één van de betere organisaties uit de bus komt. De inspecties hebben daarnaast veel waardering uitgesproken voor de aandacht die Veilig Thuis Utrecht heeft voor ouderenmishandeling.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2016

Gepubliceerd op 16 februari 2017 in Samen Veilig.

Voor Samen Veilig Midden-Nederland is het belangrijk om te weten hoe tevreden cliënten over ons zijn. We doen ons werk immers voor en met cliënten. Daarom voeren wij elke drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Sinds de laatste meting in 2013 (Utrecht) en 2012 (Flevoland) is er veel veranderd. Hoe ervaren onze cliënten sinds de transitie de dienstverlening binnen de SAVE-werkwijze?