Nieuws

Veilig Thuis start meldpunt binnenlandse mensenhandel

Gepubliceerd op 01 april 2016 in Over Veilig Thuis Utrecht.

Utrecht, 1 april 2016. - Op 1 april 2016 start het Meldpunt binnenlandse mensenhandel van Veilig Thuis regio Utrecht.

Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd

Gepubliceerd op 31 maart 2016 in Over Samen Veilig.

Op 30 maart 2016 is de nieuwe Raad van Bestuur formeel geïnstalleerd door de Raad van Toezicht.

Vertrek Bestuurder Jan-Dirk Sprokkereef

Gepubliceerd op 09 februari 2016 in Over Samen Veilig, Over Veilig Thuis Utrecht.

Per 1 april 2016 zal Jan-Dirk Sprokkereef zijn dienstverband als bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland beëindigen en aan de slag gaan als gezant van de VNG voor Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen. Hiernaast zal hij zich wijden aan zijn opdracht van het Ministerie van VWS over de Meldcode Kindermishandeling.

Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

Gepubliceerd op 13 januari 2016 in Sector-nieuws.

Ouders hoeven vanaf 1 januari 2016 niet langer een bijdrage te betalen voor jeugdhulp. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft besloten een einde te maken aan de regeling, die al jaren bestaat. Volgens het ministerie blijkt uit onderzoek dat de regeling niet goed genoeg werkt. Gezinnen ervaren de ouderbijdrage als drempel om over te […]

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor meldplicht

Gepubliceerd op 23 september 2015 in Sector-nieuws.

Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan. Zij pleit daarom onder meer voor het verbeteren van de meldcode. De gewenste aanpassing heeft betrekking op stap 5 van de meldcode; […]