Nieuws

Succesvol werkbezoek Van Rijn Veilig Thuis

Gepubliceerd op 09 september 2016 in Samen Veilig.

Vrijdag 9 september bracht staatssecretaris Van Rijn een werkbezoek aan Samen Veilig Midden-Nederland in Utrecht om meer inzicht te krijgen in het triageproces van Veilig Thuis Utrecht en Veilig Thuis Noordoost en Midden Gelderland.

Start grootschalig onderzoek: SAVE in woord en daad

Gepubliceerd op 01 september 2016 in Achtergrond, Samen Veilig.

In september is het onderzoeksproject ‘SAVE in woord en daad’ van start gegaan. We gaan in gesprek met Jantine Hemrica (sr. gedragswetenschapper Samen Veilig & opdrachtnemer van het project) over dit project en over wat de verwachtingen zijn van het onderzoek.

Casus: De inzet van de SAVE werkwijze

Gepubliceerd op 28 augustus 2016 in Samen Veilig.

In deze casus nemen wij u mee en laten wij zien hoe de SAVE-werkwijze er in de praktijk uit kan zien:
Er is sprake van fors huiselijk geweld waar de kinderen getuige van zijn. De politie neemt contact op met de crisisdienst van Veilig Thuis Utrecht.

Onderzoek naar Intergenerationele overdracht Huiselijk Geweld

Gepubliceerd op 25 augustus 2016 in Veilig Thuis Utrecht.

Het onderzoeksinstituut Verwey Jonker voert in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, een onderzoek uit naar de langetermijneffecten van partnergeweld en kindermishandeling voor kinderen. De deelnemers aan dit onderzoek worden onder meer geworven via Veilig Thuis Utrecht.

Pilot Gedeelde informatiepositie in de jeugdzorg

Gepubliceerd op 03 augustus 2016 in Samen Veilig.

Bij zowel cliënten als professionals binnen de jeugdzorg bestaat een groeiende behoefte om meer en beter digitaal samen te kunnen werken. Digitale samenwerking tussen cliënten, hun sociale netwerk en hun zorgverleners levert een positieve en cruciale bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg (één gezin, één plan).

Jaarverslag 2015 beschikbaar

Gepubliceerd op 24 juni 2016 in Samen Veilig.

Samen Veilig Midden-Nederland verantwoordt haar beleid naar de overheid, samenwerkingspartners, cliënten en eigen medewerkers jaarlijks door middel van een verslag. Wij lichten in dit jaarverslag onze keuzes toe, publiceren kengetallen en cijfers over het afgelopen jaar en maken onze plannen voor het nieuwe jaar bekend.

15 juni 2016 internationale dag tegen ouderenmishandeling: je ziet het pas als je het gelooft

Gepubliceerd op 14 juni 2016 in Samen Veilig.

“Ik vind het zwaar. Eerlijk gezegd was ik opgelucht toen mijn eerste vrouw overleed. Eindelijk weer tijd voor hobby’s, reizen en cursussen volgen. Maar nu zit ik weer in een relatie waarin ik moet zorgen. Ik heb ruzie met haar dochter en ik ben een paar keer per dag op zoek naar mijn vrouw, omdat ze is weggelopen. Soms sloot ik haar daarom maar op…”

Eerste evaluatie SAVE

Gepubliceerd op 25 mei 2016 in Samen Veilig.

Sinds 1 januari 2015 werkt Samen Veilig Midden-Nederland met de SAVE-werkwijze. Wat zijn de bevindingen na ruim anderhalf jaar ervaring?

Cliënttevredenheidsonderzoek van start

Gepubliceerd op 20 mei 2016 in Samen Veilig.

Begin mei is het cliënttevredenheidsonderzoek van start gegaan. Dit onderzoek wordt elke drie jaar gehouden onder de cliënten van Samen Veilig Midden-Nederland.

Werken aan een veilig thuis voor iedereen

Gepubliceerd op 18 mei 2016 in Achtergrond, Veilig Thuis Utrecht.

We kijken terug op 16 maanden Veilig Thuis met Tanno Klijn, één van de twee bestuurders van Samen Veilig Midden-Nederland en verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Er is keihard gewerkt door alle medewerkers van Veilig Thuis Utrecht en door de landelijke campagne is Veilig Thuis meteen stevig op de kaart gezet.