Nieuws

Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

Gepubliceerd op 13 januari 2016 in Sector-nieuws.

Ouders hoeven vanaf 1 januari 2016 niet langer een bijdrage te betalen voor jeugdhulp. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft besloten een einde te maken aan de regeling, die al jaren bestaat. Volgens het ministerie blijkt uit onderzoek dat de regeling niet goed genoeg werkt. Gezinnen ervaren de ouderbijdrage als drempel om over te […]

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor meldplicht

Gepubliceerd op 23 september 2015 in Sector-nieuws.

Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan. Zij pleit daarom onder meer voor het verbeteren van de meldcode. De gewenste aanpassing heeft betrekking op stap 5 van de meldcode; […]