Ouderenmishandeling: signaleren en handelen

Veilig Thuis Utrecht verzorgt een training over ouderenmishandeling. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat om ouderenmishandeling te signaleren, een inschatting te maken welke onderliggende dynamiek er speelt en welke mogelijkheden qua hulp passend zijn bij deze problematiek.

Ouderenmishandeling is een relatief nieuw fenomeen binnen het werkveld van huiselijk geweld.
Waar er afgelopen decennia al volop onderzoek is gedaan naar- en instrumenten zijn ontwikkeld voor de aanpak van kinderenmishandeling en partnergeweld, staat alles rondom ouderenmishandeling nog in de kinderschoenen.

Als het gaat om ouderenmishandeling is er een aantal overeenkomsten met andere afhankelijkheidssituaties zoals kindermishandeling en partnergeweld. Er is echter ook een aantal vormen van mishandeling die typerend zijn voor de doelgroep van ouderen. Zaken sls (ontspoorde) mantelzorg, verwaarlozing en financieel misbruik komen veel voor bij ouderen die bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijke achteruitgang hun eigen zaken niet meer (goed) kunnen behartigen. Tevens speelt er vaak een sterke afhankelijkheid van het (beperkte) netwerk waardoor de oudere zelf niet snel zal aangeven dat er sprake is van mishandeling en/of misbruik.

Doelgroep
De introductietraining is bedoeld voor werkers in sociale wijkteams, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en medewerkers van Veilig Thuis. Door de inzet van diverse werkvormen is er sprake van een dynamische programma.

Aanmelden & open inschrijving
Deze training van 1 dagdeel wordt op aanvraag verzorgd. belangstelling? Neem dan contact op met het Expertiseentrum.
Tevens is er een trainingsdatum ingepland waar u zich als deelnemer op in kunt schrijven:

  • maandag 11 december, 13.00 – 17.00 uur, Utrecht