15 juni 2017: Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Gepubliceerd op 15 juni 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Vandaag is het de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Jaarlijkse krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland met ouderenmishandeling te maken. Dit is een onderschat probleem en wordt meestal niet of te laat herkend. Vandaar dat hier vandaag wereldwijd aandacht voor wordt gevraagd.

Marianne van der Krans, projectleider Ouderenmishandeling Veilig Thuis Utrecht: “Ik zie dat we in Nederland volop aandacht hebben voor kwetsbare kinderen. Uiteraard is dit goed. De kwetsbaarheid van ouderen wordt echter onderschat. Meestal wordt gedacht aan mishandeling of diefstal door personeel in verpleeg- of verzorgingstehuizen, maar ouderenmishandeling is zoveel meer dan dat. Iemand hardhandig uit bed halen, eten naar binnen stoppen terwijl de oudere eigenlijk niet wil eten of extra medicatie toedienen zodat de mantelzorger zeker weet dat de ander rustig is. In zulke situaties spreken wij over lichamelijke mishandeling. Ook het opsluiten van iemand die van zorg afhankelijk is, valt hier onder. Het vernederen, uitschelden of het ontzeggen van sociale contacten wordt gezien als psychische mishandeling. Vaak is er geen sprake van opzet, maar weet men niet hoe het anders kan.”

Financieel misbruik
Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financieel misbruik. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen hiervan slachtoffer. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Praat erover
Ouderenmishandeling stopt niet vanzelf. Voor zowel slachtoffer als pleger is het belangrijk dat er iets gebeurt. Marianne: “Als een oudere dingen meemaakt waarvan hij of zij zich afvraagt of dit normaal is, adviseer ik diegene erover te praten met iemand die hij of zij vertrouwt. Het maakt niet uit wie dat is. Het kan de huisarts zijn, de buurvrouw, een familielid of een andere bekende. Het is belangrijk om zorgen te delen, omdat de oudere dan niet alleen staat. Samen kan dan besproken worden of er iets aan de hand is en of er iets moet veranderen.”

Marianne vervolgt: “Maar niet alleen slachtoffers kunnen in actie komen, ook omstanders kunnen dit doen. Allerlei veranderingen in het gedrag, uiterlijk of omgeving van de oudere kunnen duiden op ouderenmishandeling. Praat erover met anderen en bespreek de zorg ook met de oudere. Dit is niet makkelijk, omdat je vaak niet weet wat er precies aan de hand is en de oudere zich kan schamen. Toch kan het zijn dat de vermoedens kloppen.”

Wat doe je bij een vermoeden van mishandeling?
Wanneer het vermoeden bestaat dat een oudere wordt mishandeld dan kan men 24 uur per dag (gratis) bellen met Veilig Thuis Utrecht, 0800 – 2000. Dit advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling is er voor iedereen, dus ook voor ouderen zelf.