Waar ben je naar op zoek?

Aan de slag met verbinden en vertrouwen

De afgelopen periode hebben wij als Samen Veilig Midden-Nederland in soms pittige bewoordingen te horen gekregen dat het anders moet met en bij onze organisatie. Ook in de terechte commotie rond het datalek werd ons ook duidelijk dat we ervaren worden als onvoldoende transparant en defensief in de reactie op de kritiek die we de afgelopen periode op ons werk hebben gekregen. Dit schaadt het vertrouwen van burgers, cliënten en professionals en daarmee de ambitie van ons allemaal namelijk een veilig thuis voor alle inwoners van de Utrechtse en Flevolandse gemeenten (en vanzelfsprekend voor alle inwoners van Nederland).

Sinds het najaar van 2017 zijn we door kritische berichtgeving over ons werk onder een regionaal vergrootglas komen te liggen. In de media, maar ook in de lokale politiek. We hebben een – achteraf te – lange tijd gedacht dat we deze kritieken de baas konden door steeds opnieuw uit te leggen hoe complex ons werk was, dat mensen logischerwijs niet altijd blij werden van ons werk en dat kritiek en feedback op onze keuzes in ingewikkelde zaken er nu eenmaal bij hoort. En dat daarmee de kous wel af was… Maar die aanpak werkt niet (meer) in deze tijd en in de huidige samenleving en is ook niet wenselijk voor een organisatie als de onze. Wij willen immers een organisatie zijn die midden in de samenleving staat en we vinden ook dat we in gesprek moeten blijven over waarom we de keuzes maken die we maken. Keuzes en besluiten die vaak ingrijpende consequenties hebben voor de levens van kinderen en gezinnen. En dat we in contact moeten blijven met deze gezinnen en hun kritiek en feedback ook willen horen.

Daarom gaan we de komende tijd extra investeren in het versterken van vertrouwen. Als eerste dat van onze cliënten. Wij willen dat ze weten en voelen dat wij zorgvuldig te werk gaan. En als ze dat anders ervaren, dat ze ons dat ook kunnen vertellen. Hun kritiek en verbetersuggesties gaan we dan ook actief ophalen. En daar gaan we vervolgens ook mee aan de slag . Verder willen we heel graag in contact zijn met de burgers van Utrecht en Flevoland – het is zo belangrijk dat ze ons weten te vinden bij vermoedens van kindermishandeling; huiselijke geweld en/of ouderenmishandeling – en gaan we het partnerschap met onze samenwerkingspartners en onze opdrachtgevers versterken. En vanzelfsprekend maken we zichtbaar hoe en wat we leren van alle informatie, kritiek en verbetersuggesties die we ophalen en hoe we die in de praktijk brengen.

Al deze verbeterpunten werken we uit in concrete acties in ons plan voor de toekomst. En met die concrete acties zijn en gaan we aan de slag. Sommigen verbeteringen zult u al vanaf morgen kunnen ervaren, andere hebben iets meer tijd nodig. Maar het belangrijkste voor nu is: we hebben de kritiek gehoord en we zijn er mee aan de slag!

U hoort van ons, daar kunt u van op aan…

Tanno Klijn & Paul Janssen

Raad van Bestuur Samen Veilig Midden-Nederland