Waar ben je naar op zoek?

Aanbod Juridische ondersteuning voor lokale teams

Regelmatig worden de juristen van Samen Veilig Midden-Nederland rechtstreeks of via medewerkers SAVE benaderd met juridische vragen vanuit buurt- en wijkteams van gemeenten.

Het zijn vragen die bijvoorbeeld gaan over:

  • Beschermingsmaatregelen voor volwassenen, zoals bewind, curatele en mentorschap;
  • Privacyregels volgens de Jeugdwet, bijvoorbeeld bewaartermijnen en uitwisseling van gegevens met andere professionals;
  • Toestemming voor aanvraag jeugdhulp in samenhang met gezag van ouders;
  • Uitleg over een lopende rechterlijke procedure tussen gescheiden ouders: wat betekent dit voor de verblijfplaats van het kind?

Samen Veilig heeft de benodigde juridische expertise in huis om dergelijke vragen te beantwoorden. Wij zetten onze expertise graag in om lokale teams ook juridisch te ondersteunen. Wij hebben daar een speciaal aanbod voor ontwikkeld, dat wij in overleg tegen ons uurtarief aanbieden.

Juridische helpdesk

De juridische helpdesk is opgezet om juridische vragen te beantwoorden en juridisch advies te geven. Lokale teams kunnen telefonisch of via de mail vragen stellen aan de juristen van Samen Veilig.
Om van de juridische helpdesk gebruik te kunnen maken koopt het lokale team uren in bij Samen Veilig tegen een speciaal uurtarief. De verbruikte uren worden geregistreerd en per kwartaal in rekening gebracht.

Juridische training

Speciaal voor lokale teams is daarnaast een juridische training ontwikkeld over onderwerpen als de jeugdwet, privacy, juridische maatregelen en specifieke wet- en regelgeving.

De trainingen worden in overleg met het lokale team op maat samengesteld en kunnen op locatie verzorgd worden door een jurist van Samen Veilig.

Meer weten?

Wilt u meer weten of gebruik maken van dit juridische aanbod? Neemt u dan contact op met het Expertisecentrum. Zij spreken uw aanvraag met u door en brengen vervolgens een offerte uit voor de gewenste invulling van de juridische ondersteuning.

U kunt een offerte aanvragen via: