Waar ben je naar op zoek?

Beantwoording Kamervragen

Eind mei stelde Judith Tielen namens de Tweede Kamerfractie van de VVD vragen aan de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming over Samen Veilig Midden-Nederland, SAVE en Veilig Thuis. Dinsdagmiddag 20 augustus hebben de ministers de beantwoording naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het kort komt het er op neer, dat de ministers over de organisatievorm van Samen Veilig aangeven dat zij de kwaliteit en effectiviteit van de hulp en ondersteuning door SAVE en Veilig Thuis belangrijker vinden dan hoe het in een organisatie juridisch geregeld is. En, dat deze organisatievorm wettelijk is toegestaan.

De ministers constateren dat de afhandeling van klachten volgens klagers niet altijd aansluit bij de behoefte van ouders. Dat zij zich onvoldoende gehoord voelen. Hiervoor verwijzen zij naar de aanpak die Samen Veilig voorstelt binnen onze Veranderagenda.

Verder worden veel vragen beantwoord over het werk en de wettelijke verantwoordelijkheden van gecertificeerde instellingen (GI’s) en Veilig Thuis. Ook de rol van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) komt ter sprake.

Over de governance en de beoordeling van de organisatievorm van Samen Veilig door de IGJ antwoorden de ministers dat de IGJ en IJenV voor de zomer toezicht uitvoeren bij zeven gecertificeerde instellingen, waaronder SAVE. Dit betreft een generiek onderzoek naar de veertien GI’s, niet naar SAVE specifiek.

Samen Veilig Midden-Nederland kan zich vinden in de antwoorden van de ministers op de vragen van het Kamerlid.

De volledige beantwoording van de vragen kunt u hier vinden.