Waar ben je naar op zoek?

Bijeenkomst ketenpartners, zorgaanbieders, wijkteams en gemeenten

Op donderdag 25 april organiseerde Samen Veilig Midden-Nederland (Samen Veilig) een bijeenkomst voor ketenpartners, zorgaanbieders, wijkteams en gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst was er voor hen gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de consequenties die het datalek heeft op de dagelijkse praktijk, in het bijzonder op het vertrouwen van burgers en instellingen om zorgen te melden.

Belangrijkste gespreksonderwerpen  waren de voortgang van het onderzoek naar de oorzaken van het datalek en de gevolgen van het datalek voor de dagelijkse praktijk in het primaire proces en de mogelijke effecten op de meldingsbereidheid.

Onderzoek
Met betrekking tot het onderzoek naar de oorzaken van het datalek, waren alle aanwezigen geïnteresseerd in de eindrapportage. Om van te leren en om de effecten voor ieders eigen organisatie te kunnen toetsen. Daarnaast was er veel collegiale betrokkenheid vanuit de keten met Samen Veilig. Samen Veilig heeft toegezegd de eindrapportage van het onderzoek in alle openheid en transparantie met opdrachtgevers en ketenpartners te delen.

Gevolgen
Met betrekking tot de gevolgen voor de dagelijkse praktijk, gaven de aanwezige ketenpartners aan dat het aantal vragen van cliënten bij andere organisaties meevalt. Natuurlijk zijn er cliënten die vragen hebben voor medewerkers van wijkteams, zorgaanbieders en ketenpartners. Deze cliënten worden zoveel mogelijk mondeling geïnformeerd door de betreffende medewerkers. Voor aanvullende informatie worden zij verwezen naar www.samen-veilig.nl en www.veiligthuisutrecht.nl.  De brief die Samen Veilig naar cliënten stuurt is inmiddels gedeeld met alle aanwezige ketenpartners, zodat zij deze ook kunnen delen met cliënten.

Ook werd besproken dat datalekken, zoals onlangs geconstateerd bij  Samen Veilig, het vertrouwen in de jeugdzorg schaden. Daar heeft iedereen last van. Bestuurder Paul Janssen riep daarom de aanwezigen op om vooral lering te trekken uit het gebeurde. “Natuurlijk eerst en vooral wij zelf, maar daarnaast ook de hele sector. Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij ons.”