Archief

Geweld stopt nooit vanzelf. Kom in actie in de Week Zonder Geweld.

Gepubliceerd op 22 november 2016 in Archief.

Geweld in huiselijke kring is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45% van de bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld en 119.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving en stopt alleen door in actie te komen. Een persoon is vaak genoeg. In de Week Zonder Geweld wordt hiervoor aandacht gevraagd.

#ikkijknietweg: Week tegen Kindermishandeling 14-20 november

Gepubliceerd op 11 november 2016 in Archief.

'Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’. Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik met de online campagne #ikkijknietweg in de door haar georganiseerde Week tegen Kindermishandeling. Deze week vindt plaats van 14 t/m 20 november. Bij de start op maandag 14 november presenteert de Taskforce ook haar eindrapportage met daarin een advies om het aantal mishandelde kinderen (ieder jaar 119.000) fors terug te dringen.