Trainingsaanbod

Aanbod voorlichting: tekst & uitleg bij ons werk

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Senada Nikocevic werkt als medewerker SAVE bij de vestiging in Nieuwegein. Daarnaast is zij coördinator van de Voorlichtingspoule van Samen Veilig Midden-Nederland. De Voorlichtingspoule bestaat uit ongeveer tien personen. Zij geven presentaties op scholen, kinderdagverblijven, aan gemeenten en aan die organisaties die meer willen weten over Samen Veilig Midden-Nederland. Graag maken wij kennis met Senada.

Gemeente Rhenen traint medewerkers: “Handen en voeten bij signaleren”

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Vanuit het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland is een training verzorgd voor medewerkers van de gemeente Rhenen. We gaan in gesprek met Ingrid Sloot, beleidsadviseur en aandachtsfunctionaris van de gemeente Rhenen over aanleiding en effect van deze training.

Toolkit Aanpak Huiselijk Geweld

Gepubliceerd op 01 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van o.a. gemeenten heeft Veilig Thuis Utrecht een toolkit Aanpak Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze toolkit is in de maand november onder gemeenten verspreid.

Aanbod Juridische ondersteuning voor lokale teams

Gepubliceerd op 07 september 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Regelmatig worden de juristen van Samen Veilig Midden-Nederland rechtstreeks of via medewerkers SAVE benaderd met juridische vragen vanuit buurt- en wijkteams van gemeenten.

Expertisecentrum: deskundigheidsbevordering op maat

Gepubliceerd op 01 juni 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Het Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland is dé expert in deskundigheidsbevordering voor professionals op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
We gaan in gesprek met Marion Rusius, hoofd Expertisecentrum en Harmke Bergenhenegouwen, senior staf Gedragswetenschapper over het centrum en het aanbod.

Training Complexe scheidingen

Gepubliceerd op 09 december 2016 in Trainingsaanbod.

Hoe verklein ik het verschil in opvattingen bij gescheiden ouders waar het gaat over de opvoeding van de kinderen?

Training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Gepubliceerd op 09 december 2016 in Trainingsaanbod.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden, in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen.
In deze training krijg je antwoord op vragen als "Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik laten? en leer je te handelen conform de meldcode.

Training seksuele ontwikkeling (Vlaggensysteem)

Gepubliceerd op 09 december 2016 in Trainingsaanbod.

Seksuele ontwikkeling kan een belangrijk aandachtspunt zijn binnen de hulpverlening en begeleiding van cliënten. Maar seksuele ontwikkeling is nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid of belemmeringen door heersende taboes of cultuurverschillen.. Hoe stelt u grenzen aan seksueel gedrag van kinderen/jongeren? Hoe leert u hen deze grenzen aan? Hoe gaat u objectief om met grensoverschrijdend gedrag?

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Gepubliceerd op 15 september 2016 in Trainingsaanbod.

De beroepscode is door de beroepsgroep zelf opgesteld, gemaakt door en voor ‘ons’. Centraal staat de vraag of er zorgvuldig is gehandeld en wat er als beroepsgroep van geleerd kan worden. Wat betekent dit voor uw dagelijks werk? Hoe onderbouwt u de keuzes die u in uw werk maakt conform de beroepscode?