Cedeo erkenning

Een opleidingsinstituut ontvangt het Cedeo-keurmerk wanneer zij goed scoort op een aantal duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Het Expertisecentrum heeft aan de eisen voldaan en heeft daarom het Cedeo-keurmerk ontvangen.

 

Klanttevredenheidsscore van 96%

Cedeo heeft een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder deelnemers en opdrachtgevers. Zij vroeg onder andere naar de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestatie.

Uit dit onderzoek bleek een klanttevredenheidsscore van 96,6 %.

 

Sterke punten

Het Expertisecentrum verzorgt training en intervisie aan medewerkers van Samen Veilig Midden Nederland en aan voorlichting en training aan professionals in het lokale veld. Beiden zijn meegenomen in het onderzoek.

Enkele sterke punten die de geïnterviewden noemden:

  • Het voortraject met inhoudelijke en praktische informatie is heel duidelijk.
  • De intake met de trainer was heel goed.
  • De inhoud van de training is echt op onze wensen afgestemd.