Informatie voor Cliënten

Hier vindt u informatie over alle vormen van ondersteuning en begeleiding die Samen Veilig biedt.

U leest hier concrete informatie over hoe de begeleiding er uit ziet, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Hulp en begeleiding door Samen Veilig Midden-Nederland wordt geboden vanuit een SAVE-team. Dit team werkt bij u in de buurt en werkt nauw samen met lokale hulpverleners. De medewerker SAVE doet onderzoek naar de opvoedingssituatie en-of thuissistuatie en gaat met u op zoek naar oplossingen die de zorgen over de veiligheid in de thuissituatie verminderen.

Soms wordt de hulp echter geboden door een medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Dit hangt samen met de aard van de zorgen die er zijn over uw thuissituatie. Veilig Thuis Utrecht is onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. De medewerker Veilig Thuis Utrecht werkt samen met het SAVE-team en draagt de begeleiding zodra dat kan en indien dit nodig is over aan de medewerker SAVE.