Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat uw kind veilig kan opgroeien. De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. U krijgt verplicht hulp en steun om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen. Ook wordt er toezicht gehouden op uw kind. Hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De zorgen zijn zo groot dat de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. De Raad voor de kinderbescherming heeft bij de kinderrechter een verzoek ingediend om uw kind onder toezicht te stellen. De kinderrechter heeft de ondertoezichtstelling uitgesproken.

Een ondertoezichtstelling, wat nu?

De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. Deze maatregel wordt ook wel ‘ots’ genoemd.

De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat uw kind veilig kan opgroeien. U krijgt verplicht hulp en steun om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen. Ook wordt er toezicht gehouden op uw kind. Bij een ondertoezichtstelling krijgt uw kind een medewerker van Samen Veilig toegewezen, de medewerker SAVE. Deze medewerker voert de ondertoezichtstelling uit. De medewerker SAVE mengt zich in de opvoeding van uw kind. De medewerker neemt belangrijke beslissingen altijd in overleg met zijn team, leidinggevende en een gedragswetenschapper.

Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag en blijft u verantwoordelijk voor uw kind. Maar u heeft minder regie als het gaat om de ontwikkeling en veiligheid van uw kind. De medewerker SAVE kijkt en denkt met u mee. Ook de beslissingen over uw kind neemt u samen met de medewerker. Bij belangrijke beslissingen overlegt de medewerker ook  altijd met zijn of haar team, leidinggevende en een gedragsdeskundige.