Samen maakt u een plan

U maakt samen een plan. Dit doet u met uw gezin, de medewerker SAVE en eventueel uw hulpverlener van het lokale team.

U mag dit plan ook samen maken met andere mensen die uw gezin willen helpen en die belangrijk voor u zijn. Dit noemen we het netwerk. Als er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt de medewerker SAVE daar met u op voort.

In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Als de medewerker SAVE de situatie voor uw kind niet veilig genoeg vindt, kan hij voorwaarden stellen om de opvoedsituatie te verbeteren. In het plan staat dan ook hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt.

Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen met de medewerker SAVE en uw netwerk het plan aan.

Als de situatie niet verbetert, blijft de medewerker SAVE betrokken. De medewerker kan nieuwe voorwaarden stellen of een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis aanvragen.

Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich terug. U kunt dan zelf verder met hulp van mensen die belangrijk voor u zijn en/of de hulpverlener van het lokale team.