Folders SAVE

Hier vindt u alle beschikbare folders van Samen Veilig Midden-Nederland.
Er zijn folders met uitleg over de organisatie, over de werkwijze SAVE, over begeleiding door SAVE en over uw rechten als cliënt.

Folders Samen Veilig Midden-Nederland:

Folder Samen Veilig: Informatie over organisatie en werkwijze. ↓ Download als pdf
Folder Uw rechten: Informatie over uw rechten als client van Samen Veilig. ↓ Download als pdf
Folder SAVE: Informatie over SAVE-begeleiding: wat is het en hoe werkt het? ↓ Download als pdf
Ondertoezichtstelling: Wat is een ondertoezicht-stelling? Wat gaat er nu gebeuren? ↓ Download als pdf
Voogdij: Wat is een voogdijmaatregel? Wat gaat er nu gebeuren? ↓ Download als pdf
Toezicht & Begeleiding: Hoe ziet de begeleiding er uit bij deze jeugdreclasserings-maatregel? ↓ Download als pdf
ITB CRIEM: Hoe ziet de begeleiding er uit bij deze jeugdreclasserings- maatregel? ↓ Download als pdf
ITB PLUS: Hoe ziet de begeleiding er uit bij deze jeugdreclasserings-maatregel? ↓ Download als pdf
Haalbaarheidsonderzoek Gedragsbeïnvloedende maatregel ↓ Download als pdf
Gedragsbeïnvloedende maatregel: hoe ziet de behandeling en begeleiding er uit? ↓ Download als pdf
Gesloten Jeugdzorg: Wat gebeurt er bij een gesloten plaatsing? ↓ Download als pdf
Wat is de Jeugdbeschermingstafel? versie kind ↓ Download als pdf
Wat is de Jeugdbeschermingstafel? versie Ouder ↓ Download als pdf