Beroepscode & Tuchtrecht

Als u vindt dat een medewerker zich niet houdt aan de beroepscode, dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Wat is de beroepscode en hoe werkt het tuchtrecht?

Een medewerker van Samen Veilig Midden Nederland moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Die zijn vastgelegd in een Beroepscode.

Inhoud Beroepscode

Daarin staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten. En dat hij of zij moet overleggen met cliënten om te proberen tot overeenstemming te komen over de hulp die ze krijgen, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is. Verder mag de jeugdzorgwerker uiteraard geen misbruik maken van het gezag dat hij of zij heeft ten opzichte van cliënten.

Klacht indienen

Als u vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Dat kunt u doen via het online klachtenformulier van het onafhankelijke College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. U kunt ook mailen of een brief sturen.

Een klacht via het tuchtrecht staat los van een klacht via de klachtenregeling van Samen Veilig Midden-Nederland.
Meer over het indienen van een klacht over de hulp die u krijgt