Cliëntenraad: Recht op medezeggenschap

Een cliënt: “We kunnen daadwerkelijk actief meedoen, zijn betrokken en zien vrijwel direct resultaat!“
Praat en denk ook mee over ons werk en onze organisatie!

Onze Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om onze (oud-)cliënten te betrekken bij onze organisatie, bij hoe wij werken en bij de veranderingen in ons werk. Wij doen dat graag actief en in een vroeg stadium.  Daarom hebben wij een Cliëntenraad. Iedereen die direct betrokken is of was bij de begeleiding door Samen Veilig Midden-Nederland kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit zijn kinderen van 12 jaar of ouder, ouders, verzorgers en grootouders.

Als lid van de Cliëntenraad denk je mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en praat je hierover met de directie en andere medewerkers. Zij nemen het advies van de Cliëntenraad direct mee terug naar de werkvloer. Samen werken we zo heel direct aan verbeteringen en veranderingen.

Praat mee, denk mee met de Cliëntenraad!

Zin om mee te praten en bij te dragen? De Cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar in Utrecht. Als lid van de Cliëntenraad krijg  je de mogelijkheid om deel te nemen aan congressen, cursussen en/of (landelijke) bijeenkomsten. Ook krijg je per vergadering een vergoeding. Meer informatie, direct aanmelden of eerst een keer komen kijken? Stuur een mailtje naar: clientenraad@samen-veilig.nl of bel: 030-242 78 00.

De werkwijze van de cliëntenraad is vastgelegd in een reglement en een huishoudelijk reglement.

 

Reglementen

Reglement Cliëntenraad ↓ Download als pdf
Huishoudelijk reglement Cliëntenraad ↓ Download als pdf

Jaarverslagen Cliëntenraad:

Jaarverslag 2017 Cliëntenraad ↓ Download als pdf