Cliëntenraad: Recht op medezeggenschap

Een cliënt: “We kunnen daadwerkelijk actief meedoen, zijn betrokken en zien vrijwel direct resultaat!“
Praat en denk ook mee over ons werk en onze organisatie!

Onze Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om onze (oud-)cliënten te betrekken bij onze organisatie, bij hoe wij werken en bij de veranderingen in ons werk. Wij doen dat graag actief en in een vroeg stadium.
Daarom hebben wij een Klankbordgroep Cliëntenparticipatie. In deze klankbordgroep zitten (oud-)cliënten en medewerkers, onder wie ook een directielid. De klankbordgroep heeft dezelfde rechten als een Cliëntenraad.

In de Klankbordgroep Cliëntenparticipatie bespreken we belangrijke ontwikkelingen met elkaar en geven we advies aan de organisatie. Medewerkers komen langs om toelichting te geven en nemen het advies van de klankbordgroep direct mee terug naar de werkvloer. Samen werken we zo heel direct aan verbeteringen en veranderingen.

De organisatie van de Klankbordgroep Cliëntenparticipatie is vastgelegd in een reglement en een huishoudelijk reglement.

Praat mee, denk mee met de Cliëntenraad!

Zin om mee te praten en bij te dragen? Aanmelden of eerst een keer komen kijken?
Stuur een mailtje naar: clientenraad@samen-veilig.nl

Reglementen

Reglement Klankbordgroep Cliëntenparticipatie ↓ Download als pdf
Huishoudelijk reglement Klankbirdgroep Cliëntenparticipatie ↓ Download als pdf