Ondersteuning door vertrouwenspersoon

Als ouder(s) en/of kind heeft u recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hier leest u wat deze voor u kan doen en waar u de vertrouwenspersoon kunt vinden.

Met deze vertrouwenspersoon kunt u klachten of vragen bespreken die u liever niet met uw medewerker of diens leidinggevende bespreekt. De vertrouwenspersoon denkt met u mee en kan u adviseren.

Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt? Ook dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Hij/zij kijkt dan samen met u naar een oplossing of aanpak. Hij/zij kan u ook helpen bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon is er ook voor u als u te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag van een hulpverlener.

Aan de ondersteuning door een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

Om in contact te komen met een vertrouwenspersoon, kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beantwoordt uw vragen en verwijst zo nodig door naar een vertrouwenspersoon van het AKJ in uw regio.
U kunt ook via de chat contact opnemen met het AKJ. Dit is een handige manier om korte vragen voor te leggen aan een vertrouwenspersoon.