Recht op belangenbehartiging

Naast de Cliëntenraad komen ook de hierna genoemde organisaties op voor uw belangen. U kunt bij hen terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning.

 • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
  Een onafhankelijke organisatie die kan ondersteunen bij het behartigen van de belangen van cliënten is het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bij het AKJ biedt ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bovendien kan het AKJ helpen bij het indienen van een klacht.
  Meer informatie: www.akj.nl
 • Nationale Ombudsman
  De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen en particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen. De Nationale ombudsman is onpartijdig. De Nationale ombudsman probeert naar aanleiding van een klacht te bemiddelen of start een onderzoek. De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat mensen met een klacht, eerst gebruik moeten maken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie. Pas als men er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman de klacht behandelen.
  Meer informatie: www.nationaleombudsman.nl
 • De Kinderombudsman
  De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid en ook door private organisaties in bijvoorbeeld de jeugdzorg. De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen.  De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van kinderrechten.
  Meer informatie: www.dekinderombudsman.nl