Waar ben je naar op zoek?

Datalek: update

Op 9 april jl. werd Samen Veilig Midden-Nederland geconfronteerd met een omvangrijk datalek. Dit had nooit mogen gebeuren. Het lek is door ons direct gedicht en er zijn sindsdien geen gegevens van cliënten meer in handen van derden. De klokkenluiders hebben aangegeven alle informatie vernietigd te hebben.

Direct na het dichten van het datalek heeft Samen Veilig Midden-Nederland Fox-IT gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken en de gevolgen van het datalek. Dit externe bureau – dat gespecialiseerd is in cyber security – heeft vastgesteld dat het lek gedicht is en doet sindsdien onderzoek naar de herkomst van de gelekte informatie. Ook onderzoekt het of de betrokken persoonsinformatie nog te achterhalen is, zodat Samen Veilig Midden-Nederland de betreffende cliënten kan informeren.

Naar aanleiding van het datalek heeft Samen Veilig Midden-Nederland tot op heden ongeveer veertig telefoontjes gehad en ongeveer dertig e-mails van ongeruste (oud) cliënten die graag willen weten of hun dossier onderdeel was van het datalek.

Complex
Het onderzoek naar persoonsinformatie van de betrokkenen blijkt omvangrijk en complex. Omdat de klokkenluiders en RTL Nieuws alle informatie vernietigd hebben, moet het onderzoek plaatsvinden vanuit de databestanden van Samen Veilig Midden-Nederland. Tot nu toe kunnen wij niet meer zeggen dan dat het datalek gedicht is en er geen gegevens meer in handen van derden zijn. We verwachten met behulp van het onderzoek door Fox-IT voor de zomer uitsluitsel te kunnen geven of het nog mogelijk is persoonsgegevens te achterhalen, op basis waarvan we betrokkenen kunnen informeren.

Samen Veilig Midden-Nederland heeft, na de eerste melding op 9 april, inmiddels meerdere (vervolg)meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met als basis de onderzoeksresultaten van Fox-IT. Hun eindconclusies zullen met de AP gedeeld worden.