Waar ben je naar op zoek?

Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het onderzoek geeft een beeld van het gebruik van de meldcode bij huisartsen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, mondzorg en ouderenzorg.

De signalering, aanpak en hulp in situaties van geweld in afhankelijkheid vereisen een continue alertheid en aandacht, zowel in het durven zien en bespreken van signalen als in het zorgen dat de slachtoffers de juiste hulpverlening krijgen.

De inspectie roept alle veldpartijen op een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek.
Klik hier voor meer informatie.