Waar ben je naar op zoek?

Gegevensbescherming door Samen Veilig Midden-Nederland

De gezamenlijke Jeugdregio’s in de provincie Utrecht hebben een onderzoek laten verrichten naar de gegevensbescherming binnen Samen Veilig Midden-Nederland (Samen Veilig). Dit onderzoek is uitgevoerd door COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

“We omarmen de conclusies van het onderzoek”, aldus Paul Janssen, bestuurder Samen Veilig. “We lezen in het rapport ook een aansporing om verder te gaan op de ingeslagen weg om tot een verdere verbetering te komen ten aanzien van informatieveiligheid.” COT adviseert om bij de doorontwikkeling cliënten en opdrachtgevers uitgebreider te betrekken dan tot nu toe het geval is. “Daar geven we prioriteit aan.”

Hoewel het COT concludeert dat Samen Veilig het datalek uit april jl. vakkundig heeft afgehandeld, is Samen Veilig zich er terdege van bewust dat de impact hiervan voor (oud-)cliënten groot is geweest. “Het datalek heeft veel stress, onrust en verdriet voor hen betekend”, aldus Janssen. “Hoeveel excuses ook, dat kunnen we niet weg nemen. En dat betreuren we. Wat we nu kunnen en moeten doen, is meer samenwerken met cliënten en opdrachtgevers aan de verdere verbetering van de informatieveiligheid. De aanbevelingen die het COT doet, nemen wij ter harte en zullen we integreren in ons huidige beleid.”

U kunt hier het volledige rapport lezen.