Waar ben je naar op zoek?

Jaarbericht 2017

2017 stond voor Samen Veilig in het teken van het nog intensiever samenwerken met alle gemeenten en ketenpartners. Zowel deze samenwerking als ook de doorontwikkeling van de SAVE-werkwijze hebben als doel om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling te signaleren en terug te dringen. Iedereen heeft het recht op een veilige plek en kinderen moeten veilig op kunnen groeien.

Voor 2018 voorzien wij een stabilisering van de SAVE-activiteiten en een afname van ondertoezichtstellingen. Vanaf 2019 zetten wij graag in op duurzame samenwerking aan de hand van meerjarenafspraken met onze opdrachtgevers.

Lees in bijgaand Jaarbericht meer over onze activiteiten in 2017.