Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij ons?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van Veilig Thuis Utrecht of SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij Veilig Thuis Utrecht?

Ben je cliënt bij Veilig Thuis Utrecht, dan bel je altijd met het hoofdnummer.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Jaarbericht 2016

Blog 13 juni 2017 Reading Time: < 1 minutenleestijd

2016 was het tweede transitiejaar. Samen Veilig bevindt zich nog volop in het transformatieproces naar zijn opdracht en rol in het nieuwe stelsel.

In 2016 hebben we, net als in 2015, met onze SAVE-partners gewerkt aan verdere inhoudelijke vernieuwing en het vergroten van onze effectiviteit. De doorontwikkeling en inbedding van de SAVE-werkwijze binnen Samen Veilig en de samenwerking met het lokale veld en andere ketenpartners stonden hoog op de agenda zowel voor de gebiedsgerichte SAVE-teams als voor Veilig Thuis Utrecht.

Meer over deze ontwikkelingen en over onze andere activiteiten in 2016 is te lezen in het Jaarbericht 2016. Eventueel kunt u ook doorklikken naar de Jaarverantwoording 2016.

Door onze SAVE-werkwijze te blijven ontwikkelen en samen te werken met onze partners, blijven wij ons inzetten voor mensen in de samenleving die zich in onveilige situaties bevinden. Gezamenlijk doen wij onze uiterste best om huiselijk geweld, kindermishandeling (inclusief een dreigende criminele carrière) en ouderenmishandeling te signaleren en terug te dringen. Iedereen heeft immers recht op een veilige omgeving en kinderen hebben het recht zich te kunnen ontwikkelen.