Nieuws

Veilig Thuis Utrecht nodigt ontevreden ouders uit zich te melden

Gepubliceerd op 06 december 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Veilig Thuis Utrecht nodigt ontevreden ouders, familie of andere betrokkenen uit zich te melden bij deze organisatie die opkomt voor kinderen die te maken hebben met mishandeling of misbruik. Deze oproep doet Veilig Thuis Utrecht nadat een aantal ouders bij RTV Utrecht hun ongenoegen uitten over Veilig Thuis.

Aanbod voorlichting: tekst & uitleg bij ons werk

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Senada Nikocevic werkt als medewerker SAVE bij de vestiging in Nieuwegein. Daarnaast is zij coördinator van de Voorlichtingspoule van Samen Veilig Midden-Nederland. De Voorlichtingspoule bestaat uit ongeveer tien personen. Zij geven presentaties op scholen, kinderdagverblijven, aan gemeenten en aan die organisaties die meer willen weten over Samen Veilig Midden-Nederland. Graag maken wij kennis met Senada.

Gemeente Rhenen traint medewerkers: “Handen en voeten bij signaleren”

Gepubliceerd op 27 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod.

Vanuit het Expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland is een training verzorgd voor medewerkers van de gemeente Rhenen. We gaan in gesprek met Ingrid Sloot, beleidsadviseur en aandachtsfunctionaris van de gemeente Rhenen over aanleiding en effect van deze training.

“Nog nooit zo’n eigenwijze puber meegemaakt”

Gepubliceerd op 24 november 2017 in Samen Veilig.

Joyce (17) verzuimt vaak van school. Ze heeft last van astma, buikpijn, is vaak moe en lusteloos, mist regelmatig lessen en komt afspraken niet na. Deze situatie is ontstaan na het overlijden van haar vader, anderhalf jaar geleden. Ondanks gesprekken op school met haar moeder en de leerplichtambtenaar lukt het niet om ervoor te zorgen dat Joyce naar school gaat. Het verzuim blijft aanhouden. Daarom heeft leerplicht een proces-verbaal opgesteld. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de situatie onderzocht en aan de officier van justitie geadviseerd om jeugdreclassering in te zetten.

Geslaagde Themamiddag Meldcode

Gepubliceerd op 23 november 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Op maandag 20 november jl. vond de themamiddag plaats over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Berichtgeving RTV Utrecht

Gepubliceerd op 17 november 2017 in Samen Veilig.

Afgelopen periode heeft RTV Utrecht bericht over een aantal zaken waarbij Samen Veilig Midden-Nederland betrokken is. Helaas kan Samen Veilig niet in detail ingaan op de voorbeelden die zijn aangedragen, vanwege privacy maar ook omdat wij het niet in het belang van kinderen vinden om op de details van onderzoek en behandeling in te gaan. Bovendien zijn niet alle aangehaalde voorbeelden zaken waar Samen Veilig Midden-Nederland bij betrokken was of is.

Natuurlijk kan en wil Samen Veilig in zijn algemeenheid wel wat zeggen over de ingewikkelde zaken waar Veilig Thuis mee te maken krijgt en daarom hebben we in ieder geval een algemene reactie naar RTV Utrecht gestuurd.

20-11: Opening foto-expositie #ZIE in Utrecht

Gepubliceerd op 15 november 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Om aandacht te vragen voor het belang van het melden van vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling organiseert Veilig Thuis Utrecht de reizende foto-openlucht-expositie #ZIE.

De expositie staat inmiddels op het winkelcentrum City Plaza Nieuwegein. Hij blijft daar tot 11 december en gaat dan door naar Zwolle

Ervaringsdeskundigen over de Meldcode en de SAVE-werkwijze

Gepubliceerd op 08 november 2017 in Samen Veilig, Veilig Thuis Utrecht.

Op maandag 6 november was het de “Voor de Jeugd Dag”. Een dag waarop alle jeugdzorgprofessionals uit wijkteams, consultatiebureaus, jeugdbescherming en gemeenten én cliënten elkaar konden ontmoeten in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het thema van de dag was 'dichtbij'.

Toolkit Aanpak Huiselijk Geweld

Gepubliceerd op 01 november 2017 in Samen Veilig, Trainingsaanbod, Veilig Thuis Utrecht.

Speciaal voor professionals van o.a. gemeenten heeft Veilig Thuis Utrecht een toolkit Aanpak Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze toolkit is in de maand november onder gemeenten verspreid.

Ga met ons in gesprek tijdens foto-expositie #Zie!

Gepubliceerd op 25 oktober 2017 in Veilig Thuis Utrecht.

Van 23 oktober t/m 5 november is in Rhenen (Plantsoenstraat) de foto-expositie #Zie te zien. In Rhenen kunt u tijdens de expositie met ervaringsdeskundigen en o.a. medewerkers van Veilig Thuis Utrecht in gesprek over de expositie en het doel van de expositie.