Waar ben je naar op zoek?

Noodzaak voor Nationaal Plan voor de Jeugd

Met de samenwerkende partijen in Utrecht is middels een brief een dringend beroep gedaan op Minister Slob (onderwijs) en Staatssecretaris Blokhuis (VWS) om het Nationaal Plan Onderwijs te verbreden en met elkaar te komen tot een Nationaal plan voor de jeugd na Corona.

Samen Veilig Midden-Nederland is één van de samenwerkingspartners namens wie de brief verzonden is.

In de brief benadrukken wij het belang van deze verbrede aanpak en spreken wij onze wens uit om dit Nationaal plan voor de jeugd na Corona te ontwikkelen vanuit de principes:

  • aansluiten bij de behoefte van jongeren en ouders: wat hebben zij nodig om in en na deze crisis goed verder te kunnen?
  • aansluiten bij de lokale praktijk: wat werkt en hoe kan rijksbeleid de lokale infrastructuur van onderwijs, jeugd, hulp, veiligheid, opvang en ondersteuning versterken?
  • perspectief bieden en waarderen wat wél is gelukt in plaats van focussen op achterstand.

Meer weten?