Waar ben je naar op zoek?

Onderzoek SAVE in woord en daad

Donderdag 18 oktober publiceerde de Hogeschool Utrecht de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’. Samen Veilig Midden-Nederland herkent de conclusies van het onderzoek en realiseert zich dat de hoge verwachtingen nog niet bereikt zijn.

Om te zorgen voor die ondersteuning die kinderen en gezinnen nodig hebben in onveilige situaties richt Samen Veilig Midden-Nederland zich de komende jaren op het versterken van het methodisch integer handelen. Het programma Kwaliteitsverbetering geeft hieraan invulling. In het programma staan de volgende drie thema’s centraal:

  • Rolvastheid en samenwerking
  • Veiligheid, ontwikkeling en eigen kracht
  • Reflectie en gezamenlijke gestructureerde besluitvorming

Lees voor meer informatie over het onderzoek het bericht van de Hogeschool Utrecht.