Waar ben je naar op zoek?

Online vergaderen met de cliëntenraad

Woensdagavond 15 april jl. vond, ondanks de coronacrisis, het geplande overleg met de cliëntenraad plaats. Dit keer via videobellen met de tool ZieJeWel.

Er wordt onder ander gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor cliënten en medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland, over de voortgang van de Veranderagenda en over wat de cliëntenraad daaraan kan bijdragen. In een eerdere vergadering zijn diverse ideeën geopperd:

  • Helpen optreden in de media.
  • Meer directe contacten leggen tussen leden van de cliëntenraad en cliënten (bijvoorbeeld leden van de cliëntenraad die zelf onderzoek uitvoeren onder cliënten naar onze dienstverlening).
  • Samen met het team Communicatie initiatieven ontwikkelen om met cliënten te communiceren via social media, podcasts, nieuwsflitsen e.d.
  • Het stigma van jeugdzorgkinderen helpen verminderen. De recente podcast met lid van de cliëntenraad Delaine is hiervan al een mooi voorbeeld.

Ook gaan de cliëntambassadeurs (Shantal Holwijn en Mina Abou) en de cliëntenraad verkennen of ze samen op kunnen trekken in het contact maken met cliënten.

Het was de laatste vergadering van de voorzitter van de cliëntenraad, Evera Voskuil: “Petje af voor de concentratie waarmee alle leden deze woensdagavond 2 ½ uur aan hun scherm gekluisterd zitten om met ons mee te denken over hoe we de stem van de cliënt goed kunnen laten doorklinken in alles wat we doen. Ik wens Samen Veilig Midden-Nederland en de cliëntenraad een mooie en vruchtbare verdere samenwerking toe, waarin Samen Veilig Midden-Nederland kan leren van de ervaringsdeskundigheid van jongeren en ouders in de cliëntenraad, die ervoor gekozen hebben om hun soms pijnlijke en verdrietige ervaringen om te zetten in adviezen aan ons.”

Bestuursvoorzitter Krijnie Schotel neemt de rol als technisch voorzitter tijdens vergaderingen van Evera in de cliëntenraad over.