Waar ben je naar op zoek?

Beroepsregistratie Jeugdzorgwerkers

Met de Jeugdwet (2015) zijn jeugdzorgwerkers verplicht zich te registreren in een beroepsregister. De vakbekwaamheid van de jeugdzorgwerker is met de registratie aantoonbaar en toetsbaar geworden. Deze registratie maakt dat de jeugdzorgwerker blijft investeren in zijn of haar expertise en professionaliteit.

Gezinnen waarbinnen opvoed- en opgroeiproblemen spelen, moeten goed geholpen worden. De rol van de professionele jeugdzorgwerker is daarbij onmisbaar en draagt bij aan de kwaliteit van de hulp. Dat vraagt expertise van de professional, maar ook dat deze blijft investeren in zijn of haar vakmanschap. Om de vakbekwaamheid van de professionals in de jeugdzorg aantoonbaar en toetsbaar te maken, is het jeugdzorgregister ingevoerd.

Conform de Jeugdwet (2015)  zijn alle jeugdzorgwerkers verplicht zich te registreren in dit beroepsregister. U kunt uw medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland vragen naar zijn of haar registratienummer. Zo kunt u nagaan of een medewerker geregistreerd is.

Met de registratie verbindt de professional zich ook aan de beroepscode voor de jeugdzorgwerker. Deze beroepscode beschrijft de gedragslijnen voor professioneel handelen van beroepskrachten en biedt een beroepsethisch kader voor het nemen en verantwoorden van besluiten.

Met de registratie in het jeugdzorgregister valt de jeugdzorgwerker ook onder het tuchtrecht, een instrument om het  professioneel handelen –indien nodig- te kunnen toetsen aan de beroepscode.