Waar ben je naar op zoek?

SAVE in de praktijk: een casus

Het lokale team ontdekt een ernstige situatie van verwaarlozing door een depressieve moeder. De verslaafde vader, een agressieve veelpleger, is gedetineerd. De medewerker van het lokale team belt met het SAVE-team bij hem in de buurt.

Dezelfde ochtend nog gaat de medewerker SAVE met de medewerker van het lokale team op huisbezoek. De woning blijkt zwaar vervuild en gevaarlijk voor de twee kinderen van vijf en zes jaar oud. Er is nauwelijks eten in huis en de kinderen zien er slecht verzorgd uit. De medewerker SAVE maakt aan de ouder duidelijk waarom het onverantwoord is om de kinderen in deze situatie te laten verblijven. Moeder ziet dat eigenlijk ook wel in. Aan moeder wordt gevraagd om te bedenken wie de kinderen tijdelijk kan opvangen. De moeder gaat bellen en komt binnen het uur met een gezin uit haar netwerk dat de kinderen wil opvangen: een eerste succes waar moeder zelf aan heeft kunnen bijdragen.

SAVE zorgt voor een screening van het netwerkgezin.

Na een gestructureerde beoordeling van de situatie bespreekt de medewerker SAVE met moeder de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat de kinderen terug naar huis kunnen. De medewerker SAVE praat daartoe ook met de kinderen zelf. Zo wordt er ook in hun eigen woorden duidelijk wat er moet veranderen.

Het lokale team gaat met moeder aan de slag om het netwerk te activeren en uit te breiden. Ze stellen samen een plan op met nauwkeurig omschreven afspraken wie wat wanneer gaat doen. De medewerker SAVE keurt het plan na slechts een enkele aanpassing goed. Het huis wordt door moeder grondig opgeknapt met vrienden. Een huisuitzetting wordt voorkomen. Er wordt geanticipeerd op de situatie waarin vader weer vrijkomt. Moeder wil in behandeling om emotioneel sterker te worden en is uiteindelijk in staat met haar partner te breken omwille van de kinderen. Doordat  SAVE en het lokale team korte lijnen met de politie hebben, kan de veiligheidssituatie goed worden ingeschat en wordt beveiliging geregeld voor moeder. Als de kinderen terugkeren naar huis krijgen zij, in hun directe omgeving, een eigen ‘veiligheidspersoon’, waar ze naar toe kunnen als ze opnieuw bang worden. Ook wordt door oma en een vriendin gezorgd dat moeder de eerste periode niet alleen is met de kinderen. Na nog een aantal voortgangsbesprekingen en onaangekondigde controlebezoeken door de medewerker SAVE met het lokale team , wordt de zaak door SAVE afgesloten en kan moeder met de zorg vanuit het lokale team verder vooruit.