Waar ben je naar op zoek?

Aanmelden bij SAVE

U kunt uw kind niet zelf aanmelden voor SAVE-begeleiding. Uw kind wordt altijd via een andere organisatie bij ons aangemeld:

 • Via het lokale team van uw gemeente:
  Lokale teams van de gemeenten bieden hulp bij alle vragen en problemen rondom opgroeien en opvoeden. Als deze hulp niet voldoende is kunnen zij SAVE inschakelen. Dit doen zij ook als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind of als uw kind in contact is gekomen met justitie door het plegen van een strafbaar feit.
 • Via Veilig Thuis:
  Iemand die zich zorgen maakt over uw kind kan dit melden bij Veilig Thuis. Dit kan bijvoorbeeld een leraar van school zijn, een buurvrouw of de huisarts. Als blijkt dat er hulp moet komen, dan kan Veilig Thuis uw kind aanmelden bij SAVE.
 • Via de kinderrechter:
  De kinderrechter vindt dat uw kind onder toezicht moet worden gesteld of dat er een voogd aangesteld moet worden. Dit zijn maatregelen van jeugdbescherming. Als de kinderrechter zo’n maatregel oplegt, dan vraagt hij vervolgens aan een medewerker SAVE om de maatregel uit te voeren en uw gezin te begeleiden.

 • Vanwege een strafbaar feit:
  uw kind heeft een strafbaar feit gepleegd en is in aanraking gekomen met politie of justitie. Uw kind kan dan een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Een medewerker SAVE voert deze maatregel uit en begeleidt uw kind.

Zoekt u hulp voor uw kind?

Wilt u advies of hulp bij vragen of problemen in de opvoeding?
Neemt u dan contact op met het lokale buurt- of wijkteam of Centrum voor Jeugd & Gezin in uw woonplaats.
Het lokale team bekijkt met u wat er aan de hand is. Samen bepaalt u wat er nodig is. Als er hulp nodig is bekijkt het lokale team samen met u welke hulp dat moet zijn. Zij zorgen ook dat die hulp op gang komt.
Zijn de zorgen om uw kind ernstig of is de veiligheid van uw kind in gevaar?
Dan schakelt het lokale team de hulp in van een SAVE-team.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over waar u terecht kunt en hoe de jeugdhulp in uw gemeente georganiseerd is.

Zorgen over de veiligheid van een kind?

Maakt u zich ernstig zorgen over de veiligheid van u zelf, uw kind of een kind of volwassene uit uw omgeving? Neemt u dan contact op met Veilig Thuis.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.