Waar ben je naar op zoek?

Hoe werkt SAVE?

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de opvoedingssituatie en gaat met u op zoek naar oplossingen die de zorgen over uw kind(eren) verminderen.

Samen maakt u een plan. Dit doet u met uw gezin, de medewerker SAVE en eventueel uw hulpverlener van het lokale team. U mag dit plan ook samen maken met andere mensen die uw gezin willen helpen en die belangrijk voor u zijn. Dit noemen we het netwerk. Als er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt de medewerker SAVE daar met u op voort.

In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Als de medewerker SAVE de situatie voor uw kind niet veilig genoeg vindt, kan hij voorwaarden stellen aan het plan. Die voorwaarden gaan over zaken die in ieder geval aangepakt moeten worden. In het plan staat dan ook hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt.

U kunt dit plan zelf maken (familiegroepsplan) of samen met de medewerker SAVE:

Familiegroepsplan

U heeft het recht om het plan te maken zonder regie van SAVE. We noemen het plan dan een familiegroepsplan.
een familiegroepsplan maakt u zelf, met uw gezin, met alle betrokkenen. U betrekt mensen die belangrijk voor u zijn, uw netwerk, bij het maken van het familiegroepsplan.

In het familiegroepsplan staat hoe u de voorwaarden gaat realiseren. Ook staat beschreven hoe u dit aanpakt. Wat kunt u zelf doen? Hoe gaat uw netwerk u ondersteunen? Wie doet wat? Welke hulp van professionals heeft u daarbij nodig?

U bepaalt zelf hoe u een familiegroepsplan opstelt. De wet stelt hier geen eisen aan. Om het plan te maken kunt u bijvoorbeeld een onafhankelijke partij in schakelen. Organisaties die dit doen zijn bijvoorbeeld de Eigen Kracht Centrale en Eigen Plan. U kunt ook zelf een bijeenkomst organiseren om een plan op te stellen.

Belangrijk is dat u de regie blijft houden en zelf keuzes maakt over welke ondersteuning u nodig heeft.
Het digitale hulpmiddel ‘Samen1plan’ kan u helpen om doelen en afspraken over hulp en ondersteuning vast te leggen.

Plan met de medewerker SAVE

Indien u ervoor kiest om geen familiegroepsplan te maken, is dat ook akkoord. Geef dit dan duidelijk aan bij de medewerker SAVE die bij u betrokken is. In dat geval zal de medewerker SAVE samen met u een plan vormgeven.

De Jeugdwet maakt drie uitzonderingen waarin u verplicht bent om het plan met de medewerker te maken:

  1. Als er sprake is van een concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind of als de belangen van het kind geschaad zouden worden door het maken van een familiegroepsplan.
  2. Als uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel heeft.
  3. Als er sprake is van voogdij na gezagsbeëindiging.

Aan de slag

De medewerker SAVE beoordeelt of het plan voldoende past bij de gestelde voorwaarden. Zo nodig kunt u het plan nog aanpassen. Nadat het plan is goedgekeurd, neemt de medewerker SAVE dit plan als uitgangspunt.

Samen gaat u aan de slag met de stappen uit het plan. U krijgt daarbij begeleiding van uw netwerk, een hulpverlener uit het lokale team en/of van de medewerker SAVE.

De medewerker SAVE houdt goed in de gaten of alles volgens het plan verloopt. Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen met de medewerker SAVE en uw netwerk het plan aan.

Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich terug.
U kunt dan zelf verder met hulp van mensen die belangrijk voor u zijn en/of de hulpverlener van het lokale team.