Waar ben je naar op zoek?

Wat doet SAVE?

Er zijn zorgen over de veiligheid van uw kind. Of uw kind is in aanraking gekomen met de politie of justitie. Daarom is het SAVE-team bij u in de buurt ingeschakeld. Een medewerker van dat team, de medewerker SAVE, gaat samen met u en uw gezin op zoek naar een oplossing voor de problemen. Samen werkt u aan een veilige thuissituatie voor uw kind, zodat uw gezin uiteindelijk zonder SAVE weer verder kan.

Wanneer krijg ik te maken met SAVE?

U krijgt te maken met SAVE als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. Of als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd en in aanraking is gekomen met Justitie.
U meldt uw kind niet zelf aan bij SAVE. Uw kind wordt altijd via een andere organisatie aangemeld bij SAVE:

  • Lokale teams van de gemeenten bieden hulp bij alle vragen en problemen rondom opgroeien en opvoeden. Als deze hulp niet voldoende is kunnen zij SAVE inschakelen. Dit doen zij ook als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind of als uw kind in contact is gekomen met justitie door het plegen van een strafbaar feit.
  • Ook Veilig Thuis kan SAVE inschakelen als blijkt dat er terechte zorgen bestaan over de veiligheid van een kind en dat er hulp nodig is om de veiligheid te herstellen.
  • U krijgt ook te maken met SAVE als de kinderrechter vindt dat uw kind onder toezicht moet worden gesteld of dat er een voogd aangesteld moet worden. Dit zijn maatregelen van jeugdbescherming. De kinderrechter spreekt zo’n maatregel uit en vraagt vervolgens aan een medewerker SAVE om de maatregel uit te voeren en uw gezin te begeleiden.
  • Als uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd en in aanraking is gekomen met politie of justitie, dan kan uw kind een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Een medewerker SAVE voert deze maatregel uit en begeleidt uw kind om herhaling te voorkomen.

Hoe werkt SAVE?

De medewerker SAVE doet onderzoek naar de opvoedingssituatie en gaat met u op zoek naar oplossingen die de zorgen over uw kind(eren) verminderen.

Samen maakt u een plan. Dit doet u met uw gezin, de medewerker SAVE en eventueel uw hulpverlener van het lokale team. U mag dit plan ook samen maken met andere mensen die uw gezin willen helpen en die belangrijk voor u zijn. Dit noemen we het netwerk. Als er vóór de betrokkenheid van SAVE al een plan is gemaakt, dan bouwt de medewerker SAVE daar met u op voort.

In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Als de medewerker SAVE de situatie voor uw kind niet veilig genoeg vindt, kan hij voorwaarden stellen aan het plan. Die voorwaarden gaan over zaken die in ieder geval aangepakt moeten worden. In het plan staat dan ook hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt.

Samen gaat u aan de slag met de stappen uit het plan. U krijgt daarbij begeleiding van uw netwerk, een hulpverlener uit het lokale team of van de medewerker SAVE. De medewerker SAVE houdt goed in de gaten of alles volgens het plan verloopt. Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen met de medewerker SAVE en uw netwerk het plan aan.

Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich terug. U kunt dan zelf verder met hulp van mensen die belangrijk voor u zijn en/of de hulpverlener van het lokale team.