Waar ben je naar op zoek?

Jeugdreclassering

Uw kind heeft een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd gekregen. Wat gaat er gebeuren? Hoe ziet de begeleiding er uit?

Uw kind is in aanraking gekomen met politie of justitie. Bijvoorbeeld vanwege diefstal, omdat het ergens ingebroken heeft of omdat het iemand heeft beroofd. De kinderrechter kan dan een straf opleggen. Dit kan een boete zijn, een taakstraf of een gevangenisstraf.

Vaak krijgt uw kind ook een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd. Dit kan gebeuren op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, in afwachting van de strafzitting of na overleg met de Officier van Justitie. Ook de kinderrechter kan een jeugdreclasseringsmaatregel opleggen. Uw kind krijgt dan begeleiding door de jeugdreclassering. De begeleiding moet het strafbare gedrag stoppen en voorkomen dat uw kind opnieuw de fout ingaat.

Begeleiding

Er zijn verschillende jeugdreclasseringsmaatregelen. Welke uw kind opgelegd heeft gekregen is afhankelijk van het delict dat uw kind gepleegd heeft en van het verloop van de strafzaak. Hier leest u meer over de verschillende maatregelen en hoe de begeleiding door jeugdreclassering er dan uit ziet.