Waar ben je naar op zoek?

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Uw kind heeft een ernstig delict gepleegd of heeft al vaker een strafbaar feit begaan. Daarom heeft uw kind een persoonlijkheidsonderzoek (PO) gehad. Daaruit blijkt dat er sprake is van een gedragsprobleem en van problemen op andere gebieden. Daarom heeft de kinderrechter een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd. Dit is een zware strafmaatregel.

De gedragsbeïnvloedende maatregel betekent dat uw kind behandeld moet worden voor de gedragsproblemen die er zijn.  Uw kind moet bijvoorbeeld leren hoe het om kan gaan met agressie en leren dat te beheersen. Of uw kind moet leren om discipline te ontwikkelen of om respect te tonen. Uw kind moet werken aan zijn of haar sociale vaardigheden.

De behandeling die uw kind krijgt is maatwerk en richt zich op de gedragsproblemen die er zijn. Vaak voert uw kind daarom ook gesprekken met een psycholoog.
Daarnaast krijgt ook u als ouder(s) hulp, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning.

Deze aanpak moet het gedrag van uw kind corrigeren en zorgen dat het niet opnieuw de fout in gaat.

Begeleiding

Omdat uw kind is aangemeld bij de jeugdreclassering gaat een medewerker van deze afdeling van Samen Veilig Midden-Nederland u en uw kind begeleiden.

Met de medewerker maken jullie afspraken en stellen jullie doelen. De begeleiding is intensief. De medewerker controleert streng of uw kind zich aan de afspraken houdt. Het is niet toegestaan om drugs en alcohol te gebruiken. Hiervoor zullen urinecontroles plaatsvinden. Uw kind is daarnaast ook verplicht om altijd bereikbaar en controleerbaar te zijn. Dit betekent dat ook ’s nachts politie ter controle langs kan komen.

Uw kind krijgt een strak weekrooster en geen vrijheden en is verplicht om naar school of werk te gaan. Ook u werkt mee om de doelen te bereiken. Bijvoorbeeld: het behalen van een diploma, het vinden van een baan, beter om kunnen gaan met boosheid of het krijgen van een betere relatie met u als ouder(s). Regelmatig bespreekt de medewerker met uw kind en u hoe het gaat. De medewerker praat hierover ook met de politie, de mentor en/of baas van uw kind.

Afspraak = afspraak

Uw kind is verplicht om zich aan alle afspraken te houden. De medewerker controleert dit streng. Houdt uw kind zich niet aan de afspraken of gaat het niet naar de behandelingen, dan meldt de medewerker dit bij de rechter.

De rechter beslist dan welke straf uw kind krijgt. Dat kan onvoorwaardelijke jeugddetentie zijn. Uw kind moet dan naar de gevangenis.

De gedragsbeïnvloedende maatregel duurt maximaal een jaar en kan verlengd worden.