Waar ben je naar op zoek?

ITB-CRIEM

Is uw kind voor het eerst met de politie in aanraking gekomen of heeft het een paar lichte strafbare feiten gepleegd? Heeft uw kind een niet-westerse afkomst? Dan kan de kinderrechter of Officier van Justitie de maatregel ITB-CRIEM* opleggen.

ITB-CRIEM is een jeugdreclasseringsmaatregel. Uw kind wordt aangemeld bij de jeugdreclassering en krijgt begeleiding door een medewerker van deze afdeling. Dat is een medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland, de medewerker SAVE.

ITB-CRIEM biedt uw kind de kans om zijn of haar leven op orde te brengen en een nieuwe start te maken zonder criminaliteit. Bij ITB CRIEM krijgt uw kind daarom drie maanden intensieve begeleiding door de medewerker SAVE. Na die drie maanden wordt de begeleiding omgezet in een minder intensieve vorm.

Zo werkt ITB-CRIEM

 1. Persoonlijke begeleider
  Uw kind krijgt een persoonlijke begeleider. De medewerker helpt uw kind om de problemen aan te pakken. Dat gaat niet alleen over de criminaliteit en/of de strafbare feiten. Ook school of werk, geld, de relatie met u als ouders, familie en vrienden leveren moeilijkheden op. Dat pakt de medewerker samen met uw kind aan.
 2. Samen afspraken maken
  De medewerker SAVE heeft minimaal twee keer per week contact met uw kind, maar ook met u als ouder(s) of andere belangrijke betrokkenen. Samen maakt u afspraken over werk, (bij)scholing, vrijetijdsbesteding, dagindeling, financiële zaken, huisvesting en bijvoorbeeld de omgang met u als ouder(s). De medewerker SAVE kijkt samen met u en uw kind naar de sociale vaardigheden, het gedrag en de vrienden van uw kind.
  Samen maakt u afspraken over wat er anders moet en hoe dat bereikt gaat worden.  uw kind moet zich aan de afspraken houden. Doet het dat niet, dan stopt de begeleiding en beslist de kinderrechter wat er verder met uw kind gaat gebeuren.
 3. Begeleiding voor de ouder(s)
  Het contact met de ouder(s) is bij ITB-CRIEM heel belangrijk. De begeleider helpt u als ouder(s) om uw kind op een goede manier op te voeden in de Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld door de problemen die u tegenkomt te bespreken en aan te pakken, door samen met u naar school te gaan en  u aan te moedigen de Nederlandse taal te leren. Zo kunt u het leven van uw kind beter leren begrijpen en meer betrokken raken bij het leven van uw kind.
 4. Doelen bereiken
  Samen heeft u duidelijke afspraken gemaakt over de doelen die bereikt moeten worden en hoe u dat samen gaat doen. De medewerker controleert of uw kind zich aan de afspraken en regels houdt. Daarom heeft hij vaak contact met uw kind, maar ook met u en de school of het werk van uw kind.

Afkortingen:

 • ITB staat voor Individuele Traject Begeleiding.
 • CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden.