Waar ben je naar op zoek?

ITB-PLUS

Is uw kind al vaker met Justitie in aanraking geweest? Heeft uw kind een ernstig strafbaar feit gepleegd? Dan kan de kinderrechter uw kind zes maanden ITB-PLUS* opleggen. In plaats van gevangenisstraf krijgt uw kind dan begeleiding van een medewerker jeugdreclassering van Samen Veilig Midden-Nederland. Deze medewerker begeleidt en controleert uw kind een half jaar lang streng en werkt daarbij samen met politie en Justitie.

Begeleiding

Voordat de begeleiding start heeft de medewerker uitgezocht of uw kind en u als ouder(s) voldoende gemotiveerd zijn om mee te werken. Jullie hebben besloten om mee te werken. De medewerker heeft een plan van aanpak opgesteld en dat heeft uw kind ondertekend.
De begeleiding verloopt in drie fasen. Als uw kind zich aan de afspraken houdt en alles verloopt volgens plan, dan krijgt uw kind geleidelijk aan meer vrijheden.

Fase 1:

In de eerste maand heeft uw kind een strak weekrooster en geen vrijheden. Het is niet toegestaan om af te wijken van het weekrooster.  U als ouder(s), de politie en de school zijn op de hoogte van het weekrooster. Het is tijdens het ITB-traject niet toegestaan om drugs en alcohol te gebruiken. Hiervoor zullen urinecontroles plaatsvinden. Verder is uw kind verplicht om naar school of werk te gaan.
De medewerker controleert intensief of uw kind zich aan de afspraken houdt. Dit betekent dat ook ’s nachts politie ter controle langs kan komen. Uw kind is verplicht om altijd bereikbaar en controleerbaar te zijn. U speelt hier ook een rol in en u moet bijzonderheden melden aan de medewerker.

Fase 2:

In de volgende maanden krijgt uw kind geleidelijk wat meer vrijheden. u werkt samen met uw kind aan de afgesproken doelen. Bijvoorbeeld: het behalen van een diploma en het vinden van een baan, het beter leren omgaan met boosheid en het krijgen van een betere relatie met u als ouder(s). Soms krijgen u en uw kind hier hulp bij van een andere hulpverlener. Als dat nodig is krijgt u ondersteuning bij het (terug) krijgen en nemen van uw gezag.  Regelmatig wordt besproken hoe het gaat. Hier praat de medewerker met uw kind over, maar ook met u, de politie, mentor en/of baas.

Fase 3

Na deze intensieve periode volgt uw kind nog anderhalf jaar het gewone programma van de jeugdreclassering.

Afspraak = afspraak

ITB-PLUS is niet vrijblijvend. Uw kind is verplicht zich aan alle afspraken te houden. Doet het dat niet, dan krijgt uw kind geen nieuwe vrijheden of worden vrijheden ingetrokken. Bovendien krijgt uw kind een officiële waarschuwing van de medewerker of Officier van Justitie. Uw kind krijgt nog één kans. Maakt het vervolgens nog een overtreding dan stopt het ITB-traject. Dit betekent dat de rechter de situatie opnieuw beoordeelt en een andere straf gaat opleggen.