Waar ben je naar op zoek?

Toezicht & begeleiding

Uw kind heeft de maatregel Toezicht & Begeleiding opgelegd gekregen. Dit is een jeugdreclasseringsmaatregel. Uw kind wordt aangemeld bij de jeugdreclassering en krijgt begeleiding door een medewerker van deze afdeling. Dat is een medewerker van Samen Veilig Midden-Nederland, de medewerker SAVE.

De begeleiding kan op verschillende manieren. Om erachter te komen wat voor uw kind de beste manier is, bekijkt de medewerker SAVE eerst samen met u en uw kind hoe het komt dat uw kind een delict gepleegd hebt. Hij of zij bekijkt ook of er problemen zijn. Dat kunnen problemen zijn met het werk van uw kind, op school of thuis, maar bijvoorbeeld ook met vrienden, alcohol- en drugsgebruik of de manier waarop uw kind de dag doorbrengt. De medewerker praat ook met uw familie, de school en/of werk van uw kind of bijvoorbeeld de wijkagent. Samen met u en uw kind bekijkt de medewerker hoe verdere moeilijkheden te voorkomen zijn en wat er moet veranderen.

Doelen & afspraken

De medewerker stelt samen met u en uw kind een plan op. Daarin staat hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Jullie stellen doelen op en maken afspraken die moeten zorgen dat uw kind die doelen ook haalt.

Uw kind voert regelmatig gesprekken met de medewerker. De medewerker ondersteunt uw kind bij het vinden van een opleiding of werk. Ook helpt hij of zij bij het organiseren van financiële zaken of andere dingen die geregeld moeten worden. Als er extra hulp of een behandeling nodig is, dan regelt u dit samen met de medewerker.

Afspraak = afspraak

Uw kind moet zich houden aan alle afspraken. De medewerker controleert dit streng. Hij of zij kan aan u en bijvoorbeeld de leraar of baas van uw kind vragen om daarbij te helpen.

De medewerker is verplicht om aan Justitie te rapporteren hoe het met uw kind gaat en of het zich aan de afspraken houdt. Houdt uw kind zich niet aan de afspraken, dan heeft dat invloed op de straf die opgelegd gaat worden of op de (voorwaardelijke) straf die al opgelegd is.

Duur van de maatregel

Er zijn verschillende vormen van de maatregel Toezicht & Begeleiding. De medewerker SAVE zal met u bespreken hoe lang de maatregel voor uw kind duurt, hoe het verdere straftraject er uitziet en wat er gebeurt als uw kind zich niet aan de afspraken houdt.