Waar ben je naar op zoek?

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat uw kind veilig kan opgroeien. De ondertoezichtstelling is een jeugdbeschermingsmaatregel. U krijgt verplicht hulp en steun om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen. Ook wordt er toezicht gehouden op uw kind. Hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De zorgen zijn zo groot dat de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. De Raad voor de Kinderbescherming heeft bij de kinderrechter een verzoek ingediend om uw kind onder toezicht te stellen. De kinderrechter heeft de ondertoezichtstelling uitgesproken.

De ondertoezichtstelling is een jeugdbeschermingsmaatregel. Deze maatregel wordt ook wel ‘OTS’ genoemd.

De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat uw kind veilig kan opgroeien. U krijgt verplicht hulp en steun om de bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te nemen. Ook wordt er toezicht gehouden op uw kind. Bij een ondertoezichtstelling krijgt uw kind een medewerker van Samen Veilig toegewezen, de medewerker SAVE. Deze medewerker voert de ondertoezichtstelling uit. De medewerker SAVE mengt zich in de opvoeding van uw kind. De medewerker neemt belangrijke beslissingen altijd in overleg met zijn team, leidinggevende en een gedragswetenschapper.

Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag en blijft u verantwoordelijk voor uw kind. Maar u heeft minder regie als het gaat om de ontwikkeling en veiligheid van uw kind. De medewerker SAVE kijkt en denkt met u mee. Ook de beslissingen over uw kind neemt u samen met de medewerker. Bij belangrijke beslissingen overlegt de medewerker ook  altijd met zijn of haar team, leidinggevende en een gedragsdeskundige.

Plan

De medewerker SAVE zoekt samen met u naar een manier om de zorgen aan te pakken. Samen maakt u een plan om de situatie te verbeteren. U kunt dit plan ook samen maken met familie, vrienden en andere bekenden (uw netwerk). In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen.

De medewerker SAVE stelt voorwaarden aan het plan omdat de situatie voor uw kind niet veilig genoeg is.
In het plan staat ook hoe u samen aan die voorwaarden gaat voldoen.

Met het plan gaan jullie aan het werk.
Het kan zijn dat er extra hulp in huis komt. De medewerker SAVE bekijkt met uw gezin ook goed of iemand in uw omgeving kan helpen, iemand die uw gezin goed kent en die voor u vertrouwd is.
Het kan ook zijn dat het beter is dat uw kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen tot de situatie thuis verbeterd is.

De medewerker SAVE bewaakt goed of het plan werkt en of u en uw gezinsleden zich aan de afspraken houden.
Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren of veranderen, past u samen het plan aan.

Elk jaar beoordeelt de kinderrechter of de Ondertoezichtstelling nog nodig is.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een Ondertoezichtstelling?

De kinderrechter spreekt de ondertoezichtstelling voor maximaal 1 jaar uit.
Na een jaar kan de medewerker SAVE aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling te verlengen.
De kinderrechter zal dit dan opnieuw beoordelen. kind en ouders mogen dan ook zelf vertellen hoe zij hier over denken.

De ondertoezichtstelling stopt als de kinderrechter het thuis veilig genoeg vindt. En als hij of zij ziet dat de ouders er zelfstandig voor kunnen zorgen dat het veilig blijft.

De ondertoezichtstelling eindigt in ieder geval als het kind dat onder toezicht staat 18 jaar wordt.

Wat is een voorlopige Ondertoezichtstelling?

In geval van een crisis kan de situatie zo gevaarlijk zijn voor een kind dat de Raad voor de Kinderbescherming meteen wordt ingeschakeld.
Zij vragen aan de kinderrechter om direct de situatie te beoordelen. De rechter kan dan een voorlopige ondertoezichtstelling opleggen (ook wel afgekort als VOTS).

De voorlopige ondertoezichtstelling mag maximaal drie maanden duren. In die drie maanden onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de opvoedingssituatie. Op grond van dit onderzoek besluit de rechter of de voorlopige ondertoezichtstelling wordt omgezet in een reguliere ondertoezichtstelling.

Tijdens dit onderzoek werkt de medewerker SAVE met het gezin aan een veilige situatie voor het kind. De aanpak is vergelijkbaar met de aanpak bij een ondertoezichtstelling.