Waar ben je naar op zoek?

Petra Kempe

Getrouwd en moeder van 2 kinderen (die inmiddels meerderjarig zijn). Een aantal jaar geleden kregen we te maken met Samen Veilig Midden-Nederland (toen nog Bureau Jeugdzorg Utrecht) omdat we hulp nodig hadden voor één van onze kinderen. Het was toen een behoorlijke zoektocht om goede hulp te vinden, die ook aansloot bij wat er nodig was. Niet altijd troffen we hulpverleners die goed konden luisteren en die echt met ons wilden samenwerken om het goede te doen voor ons kind.

Toen de ergste storm in ons gezin wat tot bedaren kwam, voelde ik de behoefte om met de ervaringen die we hadden opgedaan een bijdrage te leveren aan betere hulp voor gezinnen. In de jaren die volgden heb ik me daarvoor ingezet in mijn eigen gemeente (bijvoorbeeld bij de inkoop van jeugdhulp en in de Adviesraad Sociaal Domein), in de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland en in de cliëntenraad van Samen Veilig. Sinds oktober 2020 ben ik daarvan ook de (tijdelijk) voorzitter.

Mijn passie is om een bijdrage te leveren aan verbetering van de samenwerking tussen hulpverleners en cliënten, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat een voorwaarde is voor goede hulpverlening (of die nu vrijwillig is of niet).