Waar ben je naar op zoek?

Voogdij

Ouders kunnen soms om verschillende redenen het gezag over hun kind niet meer voeren. Uw kind krijgt dan een voogd. Wat is een voogd en wat doet een voogd?

Elk kind heeft een volwassene nodig die beslissingen neemt en die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding. Iemand met het gezag. Iemand die zorgt dat het kind een thuis heeft, naar school gaat en de medische zorg krijgt die het nodig heeft. Normaal gesproken hebben de ouders van het kind het gezag. Soms kunnen ouders dit gezag niet meer dragen. Dan wordt een ander dan de ouder met de voogdij over het kind belast. Vaak is het de kinderrechter die een voogd benoemt.

Voogd

De voogd kan iemand zijn uit de directe omgeving van uw kind. Bijvoorbeeld een oom, tante of oma. Maar ook een instelling kan de voogdij uitvoeren, bijvoorbeeld Samen Veilig. Een medewerker van Samen Veilig, de medewerker SAVE,  is dan de voogd.

De medewerker SAVE maakt een plan. De medewerker bekijkt of familie, vrienden of andere bekenden kunnen helpen bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Ook bekijkt de medewerker welke rol u als ouder(s) kunt blijven spelen en hoe het contact met uw kind geregeld wordt. De medewerker bepaalt waar uw kind woont en stelt doelen op. Hij of zij maakt met alle betrokkenen afspraken over wat er moet gebeuren om te zorgen dat uw kind veilig op kan groeien.

Met het plan gaan alle betrokkenen aan het werk, maar de medewerker SAVE neemt de beslissingen. Hij of zij beslist over naar welke school uw kind gaat. Ook voor het openen van een bankrekening is bijvoorbeeld de handtekening van de medewerker nodig. Uiteraard worden de beslissingen genomen in overleg met uw kind en iedereen die bij de opvoeding en verzorging betrokken is. De medewerker overlegt bij belangrijke beslissingen ook altijd met zijn of haar team, leidinggevende en met een gedragsdeskundige van Samen Veilig.

Het heeft de voorkeur dat iemand uit de directe omgeving van uw kind de voogd is. Daarom bekijkt de medewerker SAVE regelmatig met alle betrokkenen wie in de toekomst het beste als voogd kan worden benoemd.  Als er niemand uit het netwerk van uw kind is, dan blijft de medewerker SAVE de voogd.

Veelgestelde vragen:

Hoe lang duurt een voogdijmaatregel?

De voogdij wordt door de rechter uitgesproken voor onbepaalde tijd en duurt tot de achttiende verjaardag van uw kind. Daarna is uw kind voor de wet volwassen.