Waar ben je naar op zoek?

Uithuisplaatsing

Het komt voor dat de problemen thuis te groot en te ernstig zijn. De medewerker SAVE praat hier met u over. De medewerker SAVE kan van mening zijn dat een uithuisplaatsing nodig is in het belang van uw kind.

Als dat zo is, dan zal de medewerker een verzoek tot uithuisplaatsing indienen bij de kinderrechter.
Er komt dan een zitting bij de rechtbank waar u voor wordt uitgenodigd. De kinderrechter zal na afloop van de zitting besluiten of het noodzakelijk is dat iemand anders voor korte of langere tijd de dagelijkse verzorging en opvoeding van uw kind op zich neemt.

Als uw kind uit huis geplaatst wordt, dan woont uw kind in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling.

Het is vaak erg moeilijk als besloten wordt dat het nodig is om uw kind uit huis te plaatsen. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u overneemt. U houdt ook in deze situatie contact met de medewerker SAVE en werkt samen aan het verbeteren van de thuissituatie.

Na verloop van de termijn van de uithuisplaatsing kan de medewerker SAVE de kinderrechter verzoeken de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter zal dit dan beoordelen. U kunt dan ook aan de kinderrechter vertellen hoe u daar over denkt.

Het kan ook zijn dat de medewerker SAVE vindt dat verlenging van de uithuisplaatsing niet nodig is. Dan legt de medewerker SAVE dit ter beoordeling voor aan de Raad voor de Kinderbescherming.Wordt besloten dat de thuissituatie weer veilig genoeg is, dan kan uw kind weer thuis komen wonen.

Als u vindt dat uw kind weer thuis kan wonen omdat de de thuissituatie verbeterd is, dan kunt u aan Samen Veilig Midden-Nederland vragen om de uithuisplaatsing te beëindigen.
Samen Veilig neemt dan een besluit in overleg met de medewerker SAVE en andere betrokkenen.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bij de kinderrechter een verzoek indienen om de uithuisplaatsing te beëindigen.