Jaarverslagen

Samen Veilig Midden-Nederland brengt jaarlijks een jaarverantwoording uit. Daarin staat een toelichting op de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Jaarverantwoording 2016

2016 - Verkort Jaarbericht Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf
2016 - Jaarverantwoording Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf

Jaarverantwoording 2015

2015 - Verkort jaarbericht Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf
2015 - Jaarverantwoording Samen Veilig Midden-Nederland ↓ Download als pdf

Klachten & incidenten

2016 - Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland ↓ Download als pdf
2015 - Jaarverslag Klachtencommissie Regio Flevoland ↓ Download als pdf
2015 - Jaarverslag Klachtencommissie Jeugd Utrecht ↓ Download als pdf