Werkwijze SAVE & SAVE-teams

Samen Veilig Midden-Nederland werkt met gebiedsgerichte teams die werkzaam zijn in de directe omgeving van de cliënt.

De teams werken intensief samen met de lokale teams. Zij doen dit aan de hand van onze werkwijze Samenwerken aan Veiligheid (SAVE).

In onze zogeheten gebiedsgerichte SAVE-teams werken breed geschoolde allround medewerkers: de expertise op het gebied van onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, crisisinterventie, jeugdbescherming en jeugdreclassering is in één team verenigd voor één specifiek gebied. Ook de expertise die bijvoorbeeld nodig is in het omgaan met jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking is in de teams geborgd.

We werken hiervoor nauw samen met de SAVE-partners: de William Schrikker Stichting, het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming Midden-Nederland en anderen.