Kwaliteit & certificering

Samen Veilig Midden-Nederland voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.
Onze medewerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister voor de jeugdzorgwerker.