Melden van zorgen & schriftelijk aanmelden

Maakt u zich als professional ernstig zorgen over iemand waar u binnen uw werk mee te maken heeft?

Voor advies, overleg en het bespreken of melden van signalen neemt u contact op met Veilig Thuis:

tel. 0800 – 2000

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Veilig Thuis biedt informatie, advies en hulp. U kunt er terecht om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Als er direct iets moet gebeuren is Veilig Thuis ook buiten kantoortijden bereikbaar.

Als professional kunt u uw zorgen ook schriftelijk melden: